Η στόχευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2021-2027) σε επίπεδο Ε.Ε. και κατ΄ επέκταση ο σχεδιασμός του πλαισίου των παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Χώρας μας, καλείται να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται μεταξύ άλλων στις Στρατηγικές της Πράσινης Συμφωνίας “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” και “Βιοποικιλότητα”, προς μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, με ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα και με ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές τόνωσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Σε αυτές τις προκλήσεις, έρχεται να προστεθεί και η αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία δοκιμάζει έντονα τις αντοχές του αγροδιατροφικού μας συστήματος και δημιουργεί αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Συνοπτικά, η επιδίωξη της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, εδράζει για πρώτη φορά σε μια ενιαία προσέγγιση, η οποία επιδιώκει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και του Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν ενδεικτικά στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Χώρας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, στην ισχυροποίηση των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προσέλκυση νέων γεωργών καθώς και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Στην κατεύθυνση λοιπόν απόκρισης στο σύνολο των νέων αναγκών και προκλήσεων διαβουλευόμαστε σε όλα τα επίπεδα με την Ε.Ε. και συμμετέχουμε ενεργά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, παρεμβαίνοντας και διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των εθνικών μας θέσεων και συμφερόντων. Από το χρηματοδοτικό πλάνο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ 2021-2027) και του Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU), τα σχέδια των νέων Κανονισμών, τους όρους και προϋποθέσεις του Μεταβατικού Κανονισμού, μέχρι και τις προτάσεις της Επιτροπής για τις νέες στρατηγικές (Farm to Fork και Biodiversity) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). Διαφαίνεται μάλιστα ότι βρισκόμαστε κοντά σε σύγκλιση απόψεων προκειμένου να υπάρξει συμφωνία επί των βασικών αρχών και κατευθύνσεων των νέων Κανονισμών, με την Γερμανική Προεδρία να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξασφάλιση της απαιτούμενης συναίνεσης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Οι ελληνικές διεκδικήσεις

Επιστέγασμα της μέχρι σήμερα συντονισμένης και σκληρής διαπραγμάτευσης σε όλα τα επίπεδα, αποτέλεσε η πρόσφατη Συμφωνία του Συμβουλίου Κορυφής για το ΠΔΠ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης, με την οποία ικανοποιηθήκαν οι διεκδικήσεις μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσα από τη διασφάλιση του συνολικού πακέτου των 72 δις ευρώ για την επόμενη επταετία, καθώς και την αύξηση των πόρων της ΚΑΠ για τη Χώρα μας, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ε.Ε. τον Μάιο 2018, από 18,2 δις σε 19,3 δις ευρώ. Επισημαίνεται δε, ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης οδήγησε στην διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ για τη Χώρα μας στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και με τον επενδυτικό Πυλώνα ΙΙ αυτής να αυξάνεται κατά 4,67%, στα 4,391 δις από 4,195 δις €, ενισχύοντας τον μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό της στρατηγικής μας στόχευσης, ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκε σημαντικά ο κίνδυνος της εξωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων που θα σήμαινε μεγάλες απώλειες πόρων από τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό προχωρούμε μεθοδικά και οργανωμένα στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, μέσα από την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δημόσιας διαβούλευσης. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουμε την ευρεία ενημέρωση και συμμετοχή των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον αγροδιατροφικό τομέα και την ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες, από τη διοργάνωση ημερίδων σε κάθε Περιφέρεια και τη διαδραστική διαβούλευση μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, μέχρι τη συγκρότηση διευρυμένων Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού σε βασικές θεματικές ενότητες, όπως της Ανταγωνιστικότητας, του Περιβάλλοντος, της Κλιματικής Αλλαγής και της Τοπικής Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επίσης, πολύ σύντομα θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση και την SWOT ανάλυση που έχουμε εκπονήσει στο πλαίσιο προετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ με στόχο την αξιολόγηση και ιεράρχηση των Αναγκών του Αγροτικού Χώρου.

Συμπερασματικά, με τον συγκεκριμένο προγραμματισμό και την συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου προσδοκούμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών εκείνων που απαιτούνται για τον σταδιακό αναπροσανατολισμό του παραγωγικού μας μοντέλου και την αναδόμησή του σε νέες βάσεις, περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr