Θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να επιφέρουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 δισ. ευρώ το χρόνο (σε βάθος χρόνου μέχρι 5,5 δισ.), επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας παρουσιάζονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ.

Δέσμη μέτρων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να επιφέρουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 δισ. ευρώ το χρόνο (σε βάθος χρόνου μέχρι 5,5 δισ.), επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας παρουσιάζονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ.

Πρόκειται για πέντε συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνουν: ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, περιορισμό του κόστους της ενέργειας, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και αύξηση της ενίσχυσης των επενδύσεων στη μεταποίηση από Κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ).

Ειδικότερα, θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας με αντίστοιχη ποσοτική αποτίμηση του ευρύτερου αντίκτυπου από την υλοποίησή τους παρουσίασε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Εξάντληση δημοσιονομικών περιθωρίων για ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης

Η μελέτη που εκπονείται σε διαφορετικές συνθήκες λόγω της λήξης της περιόδου των Μνημονίων και της ισχυρής προτεραιότητας που έχουν πλέον τα ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και ενίσχυσης των επενδύσεων, ποσοτικοποιεί την επίδραση μιας σειράς παρεμβάσεων για τη μεταποίηση, στο σύνολο της οικονομίας και στην απασχόληση.

Παρουσιάζοντας τη μελέτη ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας υπογράμμισε τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα (ο σχετικός δείκτης είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό) και τη μείωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για «δράσεις που θα εκμεταλλευθούν στο μέγιστο βαθμό τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης».

Η χρήση του δημοσιονομικού χώρου πρέπει να γίνει με λογική και σοφία, τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτηση του, ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του ΟΠΑ, περιέγραψε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σημερινό περιβάλλον, όπως και την ανάγκη για δράσεις που θα εκμεταλλευθούν στον μέγιστο βαθμό τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, απαιτούνται πλέον σε εθνικό επίπεδο στοχευμένες πολιτικές για τη βιομηχανία στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Στη θετική συμβολή της μελέτης αναφέρθηκε ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εκφράζοντας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Παραγωγής», ευχαριστίες προς τον Γενικό Διευθυντή και την ερευνητική Ομάδα του ΙΟΒΕ για την υψηλού επιπέδου και άρτιας επιστημονικής τεκμηρίωσης δουλειά τους που συνιστά πολύτιμο αρωγό της προσπάθειας ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

«Η παρούσα μελέτη έρχεται στην κατάλληλη στιγμή γιατί αποδεικνύει ότι πρέπει να προκρίνουμε παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα εάν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε δε ότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων θα είναι πολλαπλασιαστικό. «Αν έλθει η Volkswagen ή μια μεγάλη εταιρεία, τόνισε, θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Θα δείξει ότι θέλει τη βιομηχανία και θα μπει στο ραντάρ των διεθνών και εγχώριων επενδυτών».

Απαντώντας δε σε ερώτηση σε σχέση με τα ενεργειακά ο κ. Στασινόπουλος τόνισε πως οι αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα (με στόχο την απανθρακοποίηση της οικονομίας) είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή σε θέματα ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμη και θνησιγενές.

Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τη μελέτη επισήμανε την ανάγκη τεκμηριωμένων και
κοστολογημένων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που να αμβλύνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και να στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της στις διεθνείς αγορές.

Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε ποσοτική αποτίμηση πέντε παρεμβάσεων στην ελληνική βιομηχανία για την άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζει σε σύγκριση με τα ισχύοντα στο χώρο του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, έτσι ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της και να το διευρύνει.

Αναλυτικότερα εξετάστηκαν:

α) Εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων στον μηχανολογικό εξοπλισμό
β) Μείωση μη μισθολογικού κόστους
γ) Μείωση ενεργειακού κόστους στους κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης
δ) Μείωση φορολογίας επιχειρήσεων
ε) Ενίσχυση χρηματοδότησης στη μεταποίηση

Η συμβολή των πέντε μέτρων στο ΑΕΠ

Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνονται αναλύονται ως εξής:

-Ταχύτερες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό, με εφαρμογή της μεθόδου φθινουσών αποσβέσεων με ετήσιο συντελεστή 48% επί του εκάστοτε υπολοίπου. Με τον τρόπο αυτό η απόσβεση θα ολοκληρώνεται πρακτικά σε 3 – 4 χρόνια (έναντι 10 ετών που είναι σήμερα, με σταθερό ετήσιο συντελεστή 10%).

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το μέτρο αυξάνει το ΑΕΠ κατά 280 εκατ. το χρόνο και τις επενδύσεις κατά 170 εκατ. ενώ θα δημιουργήσει 20.200 νέες θέσεις εργασίας σε μια τριετία.

-Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες: θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 102 εκατ. και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 10.500.

-Μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10% για τη βιομηχανία μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 600 εκατ. και να δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι διαχρονικά 10 – 40% υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη.

-Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο επίπεδο του 20% θα επιφέρει ενίσχυση του ετήσιου ΑΕΠ κατά 1,5 δισ. σε βάθος πενταετίας ή 4 δισ. σε βάθος δεκαετίας.

-Ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση από το ΕΣΠΑ: το μερίδιο της μεταποίησης στους κοινοτικούς πόρους μειώθηκε από 32,6% το 2010 σε 8,8% το 2016. Η επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα θα οδηγούσε σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 555 εκατ. ευρώ ετησίως.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr