Εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή έργων ΣΔΙΤ το μεγάλο ευρυζωνικό έργο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, με τίτλο Ultra-Fast Broadband (UFBB), συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ. ευρώ , από τα οποία τα 300 εκ. ευρώ αποτελούν δημόσια συμμετοχή και τα υπόλοιπα 400 εκ. ευρώ ιδιωτική.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα -ενδεικτικά, το αμέσως προηγούμενο σε ύψος δαπάνης ήταν της τάξης των 160 εκ, δηλαδή λιγότερο από το 25% του υφιστάμενου-. Επιπλέον, αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως τηλεπικοινωνιακό έργο που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και για το λόγο αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των παραγόντων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, αλλά και επενδυτικών κεφαλαίων απ’ όλον τον κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ξεπερνά το συνολικό προϋπολογισμό των έργων ΣΔΙΤ που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στη χώρα, σε όλους τους κλάδους, από το 2013 έως και σήμερα!

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η δημόσια συμμετοχή προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (265 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ και 35 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Με την έγκριση του έργου από την διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται ένα ακόμα ορόσημο στην πορεία προς την υλοποίηση του έργου, ενώ το οι διαγωνιστικές διαδικασίες αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα.

Εγκρίθηκε από την DG Comp

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, η DG COMP ενέκρινε τη δράση SuperFast Broadband της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ετήσιου προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ , που αφορά στην επιδότηση πολιτών για την απόκτηση σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Η δράση αυτή θεωρείται ήδη «πιλότος» για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε όλη την Ευρώπη που έχει μείνει αρκετά πίσω από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, και πολλά κράτη μέλη σχεδιάζουν παρόμοιες δράσεις με πιλότο τον ελληνικό σχεδιασμό της επιδότησης ζήτησης σε πολίτες.

Σημαντικό είναι επίσης πως η Απόφαση της DG COMP εκδόθηκε σε λιγότερο από ένα εξάμηνο, ενώ ο μέσος χρόνος επεξεργασίας τέτοιων έργων υπερβαίνει το ένα έτος. Σε αυτό συνέβαλε η πολύ καλή προετοιμασία της δράσης, η στενή συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και η πολύ συστηματική δουλειά που έγινε σε όλα τα επίπεδα. Η επίτροπος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε οτι: «Το σύστημα θα συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι δεν νοθεύεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός.»

Η δράση UFBB στοχεύει στην κάλυψη της πλειονότητας των περιοχών της χώρας οι οποίες δεν καλύπτονται από τα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σχεδιάζεται συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τμήματα (lots) των οποίων ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι επτά (7) λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λειτουργίας του ανταγωνισμού και της επίτευξης οικονομίας κλίμακας. Οι υποδομές του έργου εκτιμάται ότι θα καλύψουν περίπου 2.5 εκ. πολίτες (το 18% περίπου των συνδέσεων) σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 20 έτη (κατασκευή και λειτουργία του δικτύου), ενώ μετά το τέλος της περιόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές του έργου θα ανήκουν πλήρως στο ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέχρι το 2023 το 76% του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε σύνδεση ταχύτητας της τάξης του 1 Gbps (58% θα καλύπτεται από δίκτυα που θα αναπτύξουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και 18% από το δίκτυο UFBB) και το 24% με ταχύτητες 30-100 Μbps (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που καλύπτονται από το έργο Rural Broadband).

Το έργο UFBB, όπως και το SFBB και οι υπόλοιπες δράσεις που προετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου της χώρας.

Φαίνεται πως η συστηματική δουλειά που γίνεται στη ΓΓΤΤ, μεθοδικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αποδίδει πλέον καρπούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ανακοινωμένα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κατά τους κύκλος ανάθεσης περιοχών, από την ΕΕΤΤ, για ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς στη χώρα (2016), προέβλεπαν ανάπτυξη οπτικών ινών σε πολύ μικρό ποσοστό· όπως φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία, οι πάροχοι έχουν αναβαθμίσει πλήρως τα επενδυτικά τους σχέδια, επενδύοντας πλέον σχεδόν αποκλειστικά σε τεχνολογίες οπτικών ινών.

Έτσι η χώρα μας, από ουραγός στη διαθεσιμότητα δικτύων υπερυψηλής ταχύτητας (<1%) αναμένεται να βρεθεί μέχρι το 2023 σε μια από τις πρώτες θέσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική αλλαγή της εικόνας της ελληνικής αγοράς, που φαίνεται να μεταβαίνει από την κυριαρχία του χαλκού, στην εποχή της οπτικής ίνας και στην κοινωνία του Gigabit. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και η πρόσφατη πρωτοβουλία της πολιτείας, με τη σύναψη συμφωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τους Δήμους Ζωγράφου, Καλαμάτας και Τρικκαίων για την ανάπτυξη πιλοτικών δικτύων 5G, τα οποία μάλιστα ήδη άρχισαν να υλοποιούνται.

Δημόσια δίκτυα WiFi

Παράλληλα, στη ΓΓΤΤ προετοιμάζουν και τη δράση ανάπτυξης δημόσιων δικτύων WiFi σε όλη τη χώρα, δράση συμπληρωματική του WiFi4EU στο οποίο η Ελλάδα συμμετείχε με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων που υπέβαλε. Η δράση αυτή έχει προϋπολογισμό 15 εκ. € και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝΕΚ. Ακόμα, ετοιμάζεται δράση διάθεσης κουπονιών ευρυζωνικότητας σε επιχειρήσεις, για την απόκτηση σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητα της τάξης του 1 Gbps.

Η σημασία όλων αυτών των έργων ξεπερνά το επίπεδο της οικονομικής τους αποτίμησης· έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, σηματοδοτούν μια ουσιαστική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας και δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη ανάπτυξη βασισμένη στην ψηφιακή οικονομία. Σημαντικό είναι επίσης πως σε όλη αυτή την προσπάθεια το κράτος έχει το συντονιστικό ρόλο, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη αυτών των υποδομών και δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο