Το μπάσκετ αντιπροσωπεύει μια δυναμική διαδικασία – δεν παραμένει σχεδόν ποτέ στατικό. Αντίθετα αλλάζει και εξελίσσεται στο πέρασμα των χρόνων, ακολουθώντας κατά πόδας την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών. Μαζί του μεταβάλλεται και το πλαίσιο των κανονισμών, στους οποίους είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται το άθλημα. Μόλις πρόσφατα το ΝΒΑ εισήγαγε το freedom of movement, μια διάταξη που επιτρέπει περισσότερη ελευθερία κινήσεων στους παίκτες μακριά από την μπάλα. Ο σκοπός των αλλαγών είναι πάντοτε κοινός: οι ολοένα και αυξανόμενες πωλήσεις του μπασκετικού προϊόντος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, παίζουμε μπάσκετ για να παραχθεί χρήμα. Κατά συνέπεια ο βαθμός ελκυστικότητας για τον θεατή, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλός. Μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να καταναλώνουμε το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ