Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 334 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 567 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40.750 εκατ. ευρώ, από 38.667 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 2.628 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 1.710 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 41.156 εκατ. ευρώ, από 41.638 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017.

Το Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 4,668 δισ. ευρώ στο πρώτο δεκάμηνο έναντι 4,607 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.