Την απόφασή του για τις αιτήσεις για τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου δημοσίευσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Όπως έγινε γνωστό, η Ολομέλεια αποδέχθηκε τους πέντε από τους έξι φακέλους, κάνοντας δεκτούς τους φακέλους των:

  1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
  2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
  4. ANTENNA TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Ωστόσο, ομοφώνως απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τα μέλη του ΕΣΡ διατύπωσαν ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης εταιρείας, με τις απαντήσεις να μην τους ικανοποιούν.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 5.2.2. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά του
παραπάνω προσωρινού καταλόγου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση και επίδοση του παρόντος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2. της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ.