Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας δεν διενεργεί ελέγχους στα δείγματα που αποστέλλουν οι Επιτροπές Λοιμώξεων των νοσοκομείων, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά διευκρινίσεις για το θέμα από το υπουργείο Υγείας.

Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), το οποίο υπάγεται διοικητικά στο ΚΕΕΛΠΝΟ και εδρεύει στη Βάρη, είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων στα δείγματα που αποστέλλουν οι Επιτροπές Κτηνιατρικών Ερευνών των Νοσοκομείων, για την ανίχνευση πιθανών παθογόνων νοσοκομειακών μικροβίων.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «από το Φεβρουάριο του 2017 δεν έγινε έλεγχος στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Νοσοκομείων λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων στο ΚΕΔΥ για τις ακόλουθες μικροβιακές: ψευδομονάδα, G-COLI, Ολική Μεσοφίλια Χλωρίδα (μικροβίων). Επίσης δεν μπορεί να ελεγχθεί η υδροδότηση των νοσοκομείων για Legionella».

Ως εκ τούτου οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς που έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα κινδυνεύουν άμεσα.

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ ζητά από το υπουργείο Υγείας να διευκρινίσει άμεσα εάν το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) διενεργεί τους μικροβιολογικούς και χημικούς ελέγχους στα δείγματα που αποστέλλουν οι Επιτροπές Λοιμώξεων των νοσοκομείων, για την ανίχνευση πιθανών Παθογόνων Νοσοκομειακών μικροβίων όπως ορίζει ο νόμος.

«Το υπουργείο Υγείας έχει μεγάλες ευθύνες για τους άδικους θανάτους ασθενών από πολυανθεκτικά μικρόβια. Θεωρούμε ότι τίθεται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και καλούμε το υπουργείο Υγείας να διευκρινίσει εάν ευσταθούν αυτές οι σοβαρές καταγγελίες. Επίσης καλούμε το υπουργείο Υγείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μη χορηγείται κανένα αντιβιοτικό χωρίς ιατρική συνταγή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΙΣΑ θα προσφύγει στα εθνικά και στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας», σημειώνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr