Δεκαεπτά χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold), μια νέα Επενδυτική Συμφωνία έρχεται να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει το νομικό και επενδυτικό πλαίσιο, εναρμονίζοντάς το με τα διεθνή πρότυπα και εξασφαλίζοντας αυξημένα οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Πρόκειται για μια κίνηση με τεράστια σημασία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως αντανακλάται και από την πρόβλεψη για αυξημένες επενδύσεις κεφαλαίων ύψους $1.9 δισ. για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και τις Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι στη ΒΑ Χαλκιδική.

Γιατί απαιτούνταν μια νέα συμφωνία;

Μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν από την αρχική σύμβαση και το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, που εγκρίθηκαν το 2004 και το 2006 αντιστοίχως, πολλά είναι εκείνα που έχουν αλλάξει. Τόσο η Ελλάδα όσο και η διεθνής αγορά έχουν επιβάλει νέους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διαχειριστικούς όρους, ενώ παράλληλα η τεχνολογία έχει κάνει άλματα που επιτρέπουν την υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

Οι παραπάνω μεταβολές αντανακλώνται και στις τροποποιήσεις του νέου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο διασφαλίζει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ), που εφαρμόζονται από τον μεταλλευτικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βήματα προς τη βιώσιμη λειτουργία των μεταλλείων

Συγκεκριμένα στην περίπτωση του έργου των Σκουριών, το οποίο βάσει της συμφωνίας πρόκειται να συνεχιστεί μετά από μεγάλο διάστημα «στον πάγο», η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιτυγχάνεται και μέσω της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης, που μειώνει σημαντικά τον όγκο των μεταλλευτικών καταλοίπων (δύο χώροι απόθεσης γίνονται ένας) και καθιστά ασφαλέστερη την αποθήκευσή τους.

Επιπροσθέτως, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται συμβατικά ότι μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου πρόκειται να επαναπληρώσει πλήρως το επιφανειακό και υπόγειο όρυγμα των Σκουριών, αλλά και ότι θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να επαναχρησιμοποιήσει το σύνολο των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών.

Προκειμένου να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει €130 εκατ. σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, που θα περιλαμβάνει την κατασκευή χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και νέας μονάδας επεξεργασίας νερού. Ακόμη, έχει δεσμευτεί να αναβαθμίσει τον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, αυξάνοντας την χωρητικότητά του κατά περισσότερα από 3 εκατ. κυβικά μέτρα μεταλλευτικών καταλοίπων, σε έναν ενιαίο προστατευμένο χώρο που, όπως και όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, θα διαθέτει αντιπλημμυρική οχύρωση για την προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Τέλος, υπάρχουν προβλέψεις για την καθιέρωση εξειδικευμένων συστημάτων για την διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης, ενώ η αποτελεσματική τήρηση των περιβαλλοντικών μέτρων θα επιβλέπεται 24/7 από το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης εντός και γύρω από τα μεταλλεία, το οποίο η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει, είναι το μεγαλύτερο σχετικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, αξίας €100 εκατ., ενώ ήδη μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 3 εκατ. τόνοι τελμάτων προηγούμενων χρήσεων. Εκτός της πλήρους επαναπλήρωσης των μεταλλείων μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου, η οποία βάσει της νέας συμφωνίας επεκτείνεται από 18 σε 25 έτη, η Ελληνικός Χρυσός πρόκειται να αποκαταστήσει και την βλάστηση της περιοχής, χρησιμοποιώντας ενδημικά φυτά που αναπτύσσει σε ιδιόκτητο φυτώριο.

Τα κέρδη για την ελληνική οικονομία

Μεγάλος κερδισμένος της νέας επενδυτικής συμφωνίας αναμένεται να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα επωφεληθεί από αυξημένα έσοδα από τους φόρους και τα μεταλλευτικά τέλη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι τα κέρδη του θα ξεπεράσουν τα €2 δισ., ενώ περισσότερα από €191 εκατ. πιστεύεται ότι θα προκύψουν ως έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία – πρόκειται για αύξηση της τάξης του 10%, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων.

Μεγάλες επενδύσεις στην τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

Επιπλέον, η νέα συμφωνία προβλέπει και αυξημένες θέσεις εργασίας που αναμένεται να έχουν θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Η Ελληνικός Χρυσός πρόκειται να απασχολήσει επιπλέον 1.400 άτομα, αλλά και ακόμη 900 στο διάστημα των κατασκευαστικών εργασιών. Συνολικά, οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα φτάσουν τις 5.000, με την προτεραιότητα για την κάλυψή τους να δίνεται στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε «εμβληματικά έργα» κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, συνολικής αξίας €70 εκατ., αλλά και να επιλέγει Έλληνες προμηθευτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της, το κόστος των οποίων εκτιμάται στα €3,5 δισ.

Η Ελλάδα κορυφαίος παραγωγός χρυσού της Ευρώπης

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και τη μετάβασή του σε φάση παραγωγής, αλλά και μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους (από τους σημερινούς 400.000) και την αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγόμενων προϊόντων σε χύδην μορφή, η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε κορυφαία χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.

Με τη σειρά της, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών που θα προκύψει από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός (η αξία εξαγωγών της εταιρείας εκτιμάται στα €11,3 δισ.), θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών, θα ενισχύσει την εισροή συναλλάγματος και θα ενδυναμώσει τον μεταλλευτικό κλάδο.

Προσελκύοντας μελλοντικούς επενδυτές

Ίσως, όμως, η σημαντικότερη επίδραση της νέας επενδυτικής συμφωνίας για την ελληνική οικονομία να είναι έμμεση: Η δημιουργία ενός σταθερού και διαφανούς νομικού και οικονομικού πλαισίου για την πορεία της αδειοδότησης των έργων, όπως αυτό που ισχύει για αντίστοιχες συμφωνίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) στην Ελλάδα, όχι μόνο εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά εκπέμπει και μήνυμα σταθερότητας και ασφάλειας προς άλλους επίδοξους επενδυτές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στη διεθνή αγορά και ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία.

Έχοντας πλέον υπογραφεί, η Επενδυτική Συμφωνία πρόκειται να υποβληθεί σύντομα προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και, εκτός απροόπτου, θα τεθεί επίσημα σε ισχύ μετά και από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο