Πρόσθετες ενέργειες ζητά από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοροναϊού. Στην κατεύθυνση αυτή ο τομέας Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει 70+1 προτάσεις. 

Πρόσθετες ενέργειες ζητά από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοροναϊού.

Στην κατεύθυνση αυτή ο τομέας Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει 70+1 προτάσεις.

Η κύρια ευθύνη ανήκει στο κράτος

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνονται παραλείψεις, ολιγωρίες και προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, σε ότι αφορά την λειτουργία των ΟΤΑ και της δημόσιας διοίκησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην προστασία του προσωπικού και των εργαζομένων, στη στήριξη των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των θέσεων εργασίας και στην πρόβλεψη άμεσων ενεργειών για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων σαν κι αυτή που βιώνουμε δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στα μέτρα ατομικής ευθύνης του πολίτη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την κύρια ευθύνη οφείλει να την αναλάβει το κράτος, με τις θεσμικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακές προβλέψεις της κυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα άμεσα προβλήματα της κρίσης του κοροναϊού αλλά και τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία βασίζονται, μετά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, οι κύριες δράσεις στήριξης της κοινωνίας, της κάθε οικογένειας, του κάθε συμπολίτη μας με αδυναμία αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης, όλων των καθημερινών απαραίτητων λειτουργιών.

Ενδυνάμωση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Οι ΟΤΑ μπορούν και οφείλουν να γίνουν ασπίδα προστασίας των πολιτών απέναντι στην υγειονομική και την οικονομική κρίση.

Γι αυτό, για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους και βασική πρόταση μας, η επέκταση σε δράσεις η στήριξη και η ουσιαστική ενδυνάμωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, σήμερα, η άμεση στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της τηλεφωνικής υποστήριξης, των αναγκαίων υπηρεσιών για τους συμπολίτες μας που διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον (ηλικιωμένους, ΑμεΑ καθώς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα), ώστε να καλυφθούν ανάγκες Προμηθειών τροφίμων και αναγκαίων ειδών, φαρμάκων, συνταγογράφησης χρόνιων νοσημάτων, για την παροχή κοινωνικών αγαθών αν δεν έχουν όπως τηλεφώνου, θέρμανσης, τηλεόρασης, ηλεκτρικού, νερού και προγραμμάτων σίτισης.

Κινητές μονάδες υγείας – Φιλοξενία αστέγων

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η ύπαρξη κινητών μονάδων υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ).

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με επόπτες υγείας.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η φιλοξενία στους Άστεγους συμπολίτες μας, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν γενικές οδηγίες-κυρίως τη βασική ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Δημοτικά τέλη – ενοίκια

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών, αναστολή πληρωμής ενοικίων δημοτικών και δημόσιων καταστημάτων, απαλλαγή τελών χρήσης ως το τέλος του χρόνου, με ρύθμιση αυτών των οφειλών σε 24 μήνες, με επέκταση των μισθώσεων που λήγουν και πλήρη κάλυψη των μισθών των εργαζομένων.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η φροντίδα των εργαζομένων των Δήμων και των Δημόσιων μονάδων, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης τόσο με την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προφύλαξης (που παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις), την απλοποίηση των διαδικασιών, την αποφυγή του συνωστισμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας όσο και με την πραγματική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Γι αυτό προτείνουμε τόσο τη διεύρυνση του δώρου Πάσχα και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της κρίσης όσο και την διεύρυνση των ειδικών προβλέψεων και μέτρων προφύλαξης για τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής με πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων.

Νέο πρόγραμμα αντίστοιχο του «Φιλόδημος»

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη στήριξη των Δήμων με ένα νέο έκτακτο πρόγραμμα πραγματικής και όχι προσχηματικής βοήθειας τους, αντίστοιχο με τον «Φιλόδημο», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης τους και όχι μέσω πρόσθετου δανεισμού τους, για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης, υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών για κάθε εργαζόμενο και για κάθε υπηρεσία, μηχανημάτων, στελέχωσης των υπηρεσιών καθαριότητας, βοήθειας στο σπίτι, κοινωνικών δράσεων και υγειονομικών υπηρεσιών.

Απαιτούμε την ύπαρξη ειδικών τιμολογίων για τις ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών επιχειρήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και σε καύσιμα και τη στήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων Νερού και κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Τέλος, για εμάς είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, ο κεντρικός σχεδιασμός, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και αναπτυξιακής ύφεσης, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης.

Για αυτό το λόγο προτείνουμε σήμερα, ως πρώτη φάση:

· την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση εκατοντάδων Δήμων τους επόμενους μήνες, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με δανεισμό, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

· την άμεση στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, την ενιαία αντιμετώπιση των δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων,

· την συνέχιση της υλοποίησης των έργων του Φιλόδημου και την κατάργηση της αμφισβητούμενης διαδικασίας αξιολόγησης, από ιδιώτες εμπειρογνώμονες και

· την ανάθεση στους Δήμους έργων για την σύνδεση όλων των κτιρίων με οπτικές ίνες. Έργου που θα αυξήσει κατακόρυφα τα πλεονεκτήματα και τη δυνατότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και θα αποτελέσει μελλοντικά ένα σημαντικό δημοτικό έσοδο των Δήμων, από τις τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

Στις ρεαλιστικές και αναγκαίες προτάσεις μας αναφέρονται αναλυτικά οι δράσεις, η στελέχωση και οι διαδικασίες που πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθούν και να υλοποιηθούν από την Κυβέρνηση.

Καταθέτουμε τις προτάσεις μας στην Κυβέρνηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα την συνεπή στάση μας, την σταθερότητα στις διακηρυγμένες μας θέσεις και την θεσμική λειτουργία μας ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, βοηθώντας τη χώρα και τους πολίτες, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε αντίθεση με την επικοινωνιακή τακτική, τα αποσπασματικά και ελλιπή μέτρα.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», η διεύρυνση του και τουλάχιστον ο διπλασιασμός του προγράμματος αποτελεί την πραγματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και δεν πρέπει να εντάσσεται σε καμία επικοινωνιακή τακτική. Και μόνο το γεγονός ότι με τις ολιγωρίες της κυβέρνησης και την έλλειψη σχεδιασμού, οι εργαζόμενοι του προγράμματος παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες και δεν θα πληρωθούν μέχρι το Πάσχα στην πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, η αναίρεση του προγραμματισμού του ΣΥΡΙΖΑ για μόνιμες θέσεις εργασίας, η αποσπασματικότητα των μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες αποδεικνύει πως αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τις κοινωνικές ανάγκες και όσους δίνουν την πραγματική μάχη.

Ώρα ευθύνης όλων

Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την στήριξη της κοινωνίας, στην Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτή τη κρίσιμη εποχή, συμβάλουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και θέσεις κοινωνικής ευαισθησίας, ευθύνης και αλληλεγγύης, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του ελληνικού λαού.

Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης όλων» αναφέρει ο Χρήστος Σπίρτζης, τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενικά

 1. Η θεσμική επέκταση ένταξης νέων δράσεων του Βοήθεια στο Σπίτι
 2. Μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση εκατοντάδων Δήμων τους επόμενους μήνες, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με δανεισμό, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
 3. Η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών στη σχέση πολίτη-δήμου ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υποχρέωση παρουσίας σε οποιοδήποτε δημοτικό χώρο
 4. Η πρόβλεψη 5ψηφιου τηλεφωνικού αριθμού ανάγκης και τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης για κάθε Δήμο. Το κόστος των 5ψηφιων αριθμών που θα αιτηθούν ή έχουν παραλάβει οι Δήμοι της χώρας να αναληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο ψηφιακής πολιτικής.
 5. Η Έκτακτη στελέχωση και στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων και η Ανανέωση για δύο έτη όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν
 6. Ο Ανασχεδιασμός και η παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.
 7. Η υποχρεωτική συνεδρίαση των οργάνων διοίκησης με τηλεδιάσκεψη για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων και η θεσμική κατοχύρωση της.

Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας, όπου επιχειρείται, με την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών των δήμων με αφορμή την Πανδημία. Άμεσες προσλήψεις σε καθαριότητα, βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικές δομές και όχι συμβάσεις για παραχώρηση σε ιδιώτες.

Για κοινωνικές δομές

 1. Θεσμική επέκταση ένταξης νέων δράσεων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών, που δημιουργήθηκαν από την αντιμετώπιση της πανδημίας, διπλασιασμός τουλάχιστον της χρηματοδότησης του προγράμματος, άμεση πληρωμή των εργαζομένων και υλοποίηση της πρόβλεψης για νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.
 2. Σαρωτική Ενίσχυση του Βοήθεια στο Σπίτι με όλες τις ειδικότητες (οδηγούς, διανομείς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δράσεις:

α. Με τα σχολικά γεύματα που τώρα δεν δίνονται στα σχολεία, ώστε να δίνονται σε συμπολίτες μας που χρήζουν βοήθειας σίτισης, ιδιαίτερα μετά την αναστολή λειτουργίας των προγραμμάτων σίτισης της εκκλησίας

β. Με τα κοινωνικά παντωπολεία

γ. Με άμεση ενίσχυση προσωπικού για 12 μήνες ώστε να καλύπτουν το διπλάσιο αριθμό ανά περιοχή

δ. Με οχήματα είτε με Leasing είτε τομέων του Δημοσίου που τώρα δεν τα χρησιμοποιούν για συνεχή κάλυψη αναγκών και πρόβλεψη για την δυνατότητα των ΟΤΑ να προχωρήσουν σε έκτακτες συμβάσεις προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα αυτά, ειδικά στην περίπτωση που δεν είναι κρατικά.

 1. Άμεσες προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων από τους Δήμους, για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
 2. Χρηματοδότηση για επιπλέον πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με στόχο τη συνταγογράφηση χρόνιων νοσημάτων με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με επόπτες υγείας.
 3. Ειδικές προβλέψεις για Άστεγους συμπολίτες μας ανά Δήμο (κοινωνικό ζήτημα αλλά και πληθυσμός που δεν μπορεί να εφαρμόσει γενικές οδηγίες-κυρίως τη βασική ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ) Οι Δήμοι μέσα από τις κοινωνικές τους Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν των αριθμό των αστέγων «τους». Να ενισχυθούν άμεσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για να μισθώσουν χώρους ώστε να στεγαστούν για τους επόμενους μήνες οι άστεγοι συμπολίτες μας με ειδικό προσωπικό που θα διασφαλίζει τη σίτιση τους κλπ. Επίσης τεράστιοι δημόσιοι χώροι που αυτοί τη στιγμή δεν λειτουργούν όπως κάποια κτίρια των ΑΕΙ που έχουν και wc κλπ

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση για ένα μικρό αλλά σημαντικό χρονικό διάστημα.

 1. Τηλεφωνική γραμμή για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ καθώς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, ανοσοκατασταλμένοι λόγω κακοήθων νόσων, κορτιζόνης κλπ), οι οποίοι διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον για να καλυφθούν ανάγκες σε :
 2. i) Προμήθειες τροφίμων και αναγκαίων ειδών, φαρμάκων κλπ
 3. ii) Για καθημερινή τηλεφωνική συμπαράσταση.

iii) Για την παροχή τηλεφώνου αν δεν έχουν, μέσο για θέρμανση, τηλεόραση κλπ.

 1. Να στελεχωθούν οι παραπάνω δομές αυτές στους 332 δήμους με 3.000 νέους με έκτακτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 8 μηνών και να παρατείνουν τους 5.500 συμβασιούχους 24-29 του ΟΑΕΔ.
 2. Να ενοικιαστούν χώροι ανά Δήμο για κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων που ζουν τελείως μόνοι
 3. Συνέργεια των υπηρεσιών των Δήμων με τις ΤΟΜΥ για την πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη των πολιτών και την ενημέρωση τους.
 4. Κινητές μονάδες υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ). Υποχρεωτική συμμετοχή στις μονάδες Επισκεπτών Υγείας και Σημεία παραπομπής ανά Δήμο για εργαστηριακό έλεγχο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
 5. Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ψηφιακά προγράμματα που να ετοιμάζει το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
 6. Να θεσμοθετηθούν οι απαλλαγές των πολιτών από τροφεία Παιδικών Σταθμών για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί, από δίδακτρα σε διάφορες δομές των Δήμων και των Νομικών του Προσώπων, όπως Δημοτικά Ωδεία, Δημοτικές Σχολές Χορού, Εργαστήρια, κλπ
 7. Οικονομική κάλυψη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ), που συνεργάζονται οι Δήμοι για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού και προγραμμάτων στις Λέσχες Πολιτισμού.
 8. Οικονομική κάλυψη του προσωπικού ΙΔΟΧ που αμείβεται με αντίτιμο (π.χ. μέρος των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου, καθηγητές των εργαστηρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης) και των εργαζόμενων με συμβάσεις έργου.
 9. Ψηφιακές ξεναγήσεις για κάθε Δήμο και Ψηφιακό περιεχόμενο πολιτιστικών δραστηριοτήτων κάθε Δήμου

Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

 1. Στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών ως τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ.
 2. Αναστολή πληρωμής ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που ανεστάλη ολικώς ή μερικώς η λειτουργία τους από τα μέτρα για την μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και πρόβλεψη ρύθμισης εξόφλησης μέχρι 24 μήνες από την λήξη της κρίσης.
 3. Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19 .
 4. Ρύθμιση για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.
 5. Απαλλαγή τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα
 6. Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19 , που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους.

Για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λειτουργίας των Δήμων και απαλοιφή διοικητικών βαρών

 1. Η πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης, υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας.
 2. Η πρόσθετη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού και των υπηρεσιών απολύμανσης, και πρόσθετη στήριξη για τους Δήμους που στα διοικητικά τους όρια έχουν εγκατεστημένους καταυλισμούς Ρομά, με επιπλέον χρηματοδότηση για προμήθεια τροφίμων, απολυμάνσεις, καθαρισμούς, υγειονομικής παρακολούθησης των μελών της εκάστοτε κοινότητας.
 3. Η οικονομική κατάσταση των ΔΕΥΑ επιδεινώθηκε πρόσφατα λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. κατά 20% περίπου. Η αύξηση αυτή δημιουργεί ένα επιπλέον σοβαρό οικονομικό ζήτημα στις Δ.Ε.Υ.Α. και ιδίως σε εκείνες που βρίσκονται σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ. Θα πρέπει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω της άδικης τιμολόγησης των Δ.Ε.Υ.Α. από τη ΔΕΗ το ενεργειακό κόστος υπερβαίνει ακόμα και το εργασιακό κόστος.
 4. Λόγω της απώλειας μεγάλου ποσοστού εσόδων των Δήμων, η πρόβλεψη ειδικού μειωμένου τιμολογίου ρεύματος και Καυσίμων
 5. Ανασχεδιασμός και παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.
 6. Άμεση παρέμβαση σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων για αποστολή στοιχείων αναφορικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ δεδομένου της αδυναμίας είσπραξης εσόδων.
 7. Αποπληρωμή από το ΥΠΕΣ των τιμολογίων που έχουν προέλθει από το πρόγραμμα της λειψυδρίας και της αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες -ΣΑΕ 055- του ΥΠΕΣ. Υπολογίζουμε ότι από τη στάση πληρωμών, πάνω από 20 εκατ. ευρώ οφείλονται στους Δήμους της χώρας ΧΩΡΙΣ προφανή λόγο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα έργα αποκατάστασης από θεομηνίες και λειψυδρίας εγκαταλείπονται από τους αναδόχους τους, οι οποίοι στρέφονται δικαστικά εναντίον των Δήμων.

Για τους εργαζόμενους στους Δήμους

 1. Μέσα Ατομικής Προστασίας άμεσα σε όλο το προσωπικό των Δήμων και εφαρμογή του Ιατρού Εργασίας σε πραγματική βάση. Ολόσωμη Φόρμα μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, μάσκα μιας χρήσης, υγρό σαπούνι και αντισηπτικό.
 2. Άμεση Κεντρική προμήθεια για όλους τους Δήμους από Υπουργείο, για να αντιμετωπισθεί η έλλειψη και τα προβλήματα εύρεσης των παραπάνω απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού.
 3. Αποφυγή του συνωστισμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας (γραφεία). Να μην υπάρχουν πάνω από 1 εργαζόμενο, ανά 10 τμ., όπως προβλέπεται στη νέα ΠΝΠ.
 4. Το έκτακτο δώρο Πάσχα να δοθεί και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που εντάσσονται στις κατηγορίες βαρέων εργασιών, σε όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της κρίσης και να υπάρξει καταβολή έκτακτου επιδόματος, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, εξαιτίας της πανδημίας
 5. Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό, Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά Παντοπωλεία και πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων σε κτιριακές δομές όπως ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν

Για αναγκαίες υποδομές και ανάπτυξη

 1. Άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων για σύνδεση όλων των κτιρίων με οπτικές ίνες από τον κοντινότερο κατανεμητή ως τον κατανεμητή του κτιρίου. Σημαντικό έργο για τις αναγκαίες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, που θα ανήκει στους Δήμους της χώρας, θα αυξήσει κατακόρυφα τα πλεονεκτήματα και τη δυνατότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και θα αποτελέσει μελλοντικά σημαντικό δημοτικό έσοδο των Δήμων, από τις τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες. Τα έργα αυτά είναι μικρού προϋπολογισμού. Μπορούν να γίνουν γρήγορα και να συμβάλουν τόσο στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και στην
 2. Στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και ενιαία αντιμετώπιση των δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων με το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους φορείς του Δημοσίου, για την υλοποίηση των συμβάσεων. Η θεσμοθέτηση παράτασης, όπου δεν μπορούν να υλοποιηθούν έργα λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, της αδυναμίας μετακινήσεων και της πιθανής έλλειψης υλικών.
 3. Η συνέχιση των έργων του Φιλόδημου, η κατάργηση της αμφισβητούμενης διαδικασίας αξιολόγησης, που προβλέπεται στην ΠΝΠ, από ιδιώτες εμπειρογνώμονες και η άμεση σύνταξη καταλόγου των αναγκαίων υποδομών κάθε δήμου και κάθε περιφέρειας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό και φάση ωριμότητας, προκειμένου να υπάρχει εθνικό σχέδιο και προγραμματισμός δράσεων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Χορήγηση σε όλους τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και των Ο.Τ.Α. υλικών για την προσωπική τους υγιεινή και ασφάλεια (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ.)
 2. Ειδικά στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας χορήγηση και ειδικών στολών χημικού κινδύνου μιας χρήσης.
 3. Τοποθέτηση απολυμαντικών ειδών σε όλους τους χώρους που στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες.
 4. Ειδική φροντίδα για την επισταμένη καθαριότητα στις τουαλέτες των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες και μέριμνα ώστε να υπάρχει πάντοτε χαρτί ατομικής υγιεινής, σαπούνια και αντισηπτικά.
 5. Πρόβλεψη για εγκατάσταση υπαλλήλων στους χώρους εργασίας με αναλογία τουλάχιστον 10 τετραγωνικά μέτρα ανά υπάλληλο, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
 6. Συγκρότηση επιτροπών επίβλεψης εφαρμογής των μέτρων στα κτίρια των υπηρεσιών με συμμετοχή ιατρών και μηχανικών εργασίας. Οι παρατηρήσεις των ανωτέρω καταγράφονται και υποβάλλονται στο αποφασίζον όργανο εκάστου φορέα. Η συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον φορέα. Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί τόσο η τακτική του Υφυπουργού κ. Χαρδαλιά στη συνάντηση του στο Δήμο Μύκης, που δεν τηρήθηκαν τα μέτρα που έχει οι ίδιος επιβάλει όσο και η πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάλεσε μαζικά το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων για παροχή οδηγιών. Τα όργανα διοίκησης οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα με τη συμπεριφορά τους.
 7. Με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συγκρότηση μικτών επιτροπών από εντεταλμένους υπαλλήλους του δημοσίου για την επίβλεψη συνολικά των μέτρων διαφύλαξης της δημόσιας υγείας (π.χ. από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ, των υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών κλπ)
 8. Άμεση ενεργοποίηση κινητών μονάδων υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων,

εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ). Υποχρεωτική συμμετοχή στις μονάδες Επισκεπτών Υγείας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΟΤΑ

 1. Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς το δημόσιο από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19 .
 2. Ρύθμιση για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.
 3. Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19 , που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 1. Άμεση υλοποίηση του προγραμματισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για 10.000 μόνιμες προσλήψεις στην υγεία την 4ετία 2019-2023
 2. Διενέργεια άμεσων προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Συγκεκριμένα πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 56-63 του κεφ. Γ’ του ΠΔ 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) για σύναψη οκτάμηνων συμβάσεων. Παράλληλα να προβλεφθεί σε ΠΝΠ η ειδική μοριοδότηση των εν λόγω συμβασιούχων για την κάλυψη μόνιμων θέσεων του δημοσίου.
 3. Ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες Γιατρούς του εξωτερικού για ένταξη στο ΕΣΥ με παροχή ισχυρών κινήτρων .
 4. Αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού σε φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε φορείς της Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας.
 5. Οι προβλέψεις των ΠΝΠ για τις ευπαθείς ομάδες πρέπει να διευρυνθούν. Έτσι, όσοι υπάλληλοι φέρουν ποσοστό αναπηρίας ή/και εκ των υποκείμενων νοσημάτων τους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από διεθνή ιατρικά standards, πρέπει να παραμείνουν σε προστατευμένο περιβάλλον, χωρίς να κυκλοφορούν με μέσα μαζικής μεταφοράς και χωρίς να συγχρωτίζονται. Στους εν λόγω υπαλλήλους θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια με πλήρεις αποδοχές για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
 1. Όλες οι προβλεπόμενες άδειες ειδικού σκοπού πρέπει να καλύπτονται από το Κράτος, χωρίς την επιβάρυνση του υπαλλήλου / εργαζομένου.
 2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς που αναστέλλουν τη λειτουργία τους, μπορούν να τοποθετηθούν σε υπηρεσίες αιχμής και κρίσιμων υποδομών με Κοινή Απόφαση του οικείου Υπουργού και του καθ’ ύλην αρμόδιου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 3. Χορήγηση δώρου Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους / υπαλλήλους σε φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται άμεσα με τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού COVID 19 (Ενδεικτικά όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και καθαριότητας των δήμων κ.α) .

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ

 1. Στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα και οι πολίτες της, βασική στόχευση αποτελεί η προσπάθεια να μην εξαντλείται το ανθρώπινο δυναμικό σε περιττά γραφειοκρατικά διοικητικά βάρη, τα οποία στην παρούσα χρονική περίοδο επιβαρύνουν έτι περαιτέρω τη λειτουργία των δομών. Γι’ αυτό θα πρέπει να περιοριστούν και να απλοποιηθούν στο απολύτως αναγκαίο οι εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.
 2. Λειτουργία 5ψήφιων αριθμών και τηλεφωνικών κέντρων σε όλους τους Δήμους της χώρας. Τα τηλεφωνικά κέντρα θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες τουλάχιστον και θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για να εξυπηρετούνται με ταχύτητα και χωρίς να ταλαιπωρούνται στην αναζήτηση υπευθύνου.
 3. Αντίστοιχα 5ψηφιοι αριθμοί και τηλεφωνικά κέντρα με ολοήμερη λειτουργία (τουλάχιστον δύο βάρδιες) σε φορείς του δημοσίου που έχουν συναλλαγή με πολίτες, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν είναι δυνατή ή εύκολη η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 4. Αυστηρός έλεγχος για την τήρηση της εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών και τον περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας, στις απολύτως αναγκαίες και στην κατ’οίκον εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 1. Μαζική προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και αντισηψίας κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλη Κεντρική Αρχή του δημοσίου, τα οποία θα διανείμει με ευθύνη του/της στους δήμους και στις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου.
 2. Ενίσχυση της μεθόδου εργασίας εξ’ αποστάσεως (τηλεργασίας) μέσω της κεντρικής προμήθειας φορητών η/η και κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο τα οποία θα διατεθούν σε δήμους και τις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου. Οι φορητοί η/υ και τα τηλέφωνα περιέρχονται στην κυριότητα της οικείας υπηρεσίας και διατίθενται για χρήση σε υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με ειδικά καθήκοντα τα οποία προϋποθέτουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου (π.χ. εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι») ή εργάζονται οίκοθεν.
 3. Άμεση έκδοση ψηφιακής υπογραφής στους εργαζόμενους που υπηρετούν στις υπηρεσίες προμηθειών και τεχνικών υπηρεσιών
 4. Ενιαία αντιμετώπιση για την υλοποίηση Δημόσιων Συμβάσεων Τεχνικών Έργων
 5. Προβλέψεις ηλεκτρονικής έκδοσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την διεξαγωγή διαγωνισμών και την υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων
Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr