Στις 10:00 το πρωί άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» για τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Ωστόσο λόγω των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, οι πόροι στην Περιφέρεια Κρήτης εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μια ώρα.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν υποβλήθηκαν 1.126 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Συνολικά για την εν λόγω Περιφέρεια καταχωρήθηκαν 2.127 αιτήσεις.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέχρι τις 11.00 το πρωί είχαν υποβληθεί 207 αιτήσεις και είχαν δεσμευθεί περίπου 2,5 εκατ. ευρώ και η διαδικασία συνεχίζεται.

Το ίδιο ισχύει και για την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, όπου μέχρι τις 11.00 το πρωί είχαν υποβληθεί 379 αιτήσεις και είχαν δεσμευθεί περίπου 4,7 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 10.00 το πρωί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να μπει κανείς στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

Προσωπικοί κωδικοί σύνδεσης στο Taxisnet.

Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός email).

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), φορολογικού έτους 2018.

Δήλωση περιουσιολογίου Ε9.

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 φορολογικού έτους 2018 (για τις περιπτώσεις που η κατοικία ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν ή ήταν κενή κατά τη διάρκεια του έτους 2018).

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ Α’) (το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 11.2017).

Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).

Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ).

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Παράρτημα ΙΙ), στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας.

ΑΦΜ Συμβούλου έργου (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να κάνει χρήση υπηρεσιών Συμβούλου για την αίτησή του).

(Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Γράψτε το σχόλιό σας