Τα στοιχεία που κατέγραψε η ΔΕΗ το 2018, τις κινήσεις για το μέλλον και τα δύο μοντέλα εξυγίανσης της Επιχείρησης παρουσίασε κατά την διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μανόλης Παναγιωτάκης.

Αρχικά ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της επιχείρησης το 2018, σημειώνοντας ότι «ήταν μια ακόμη χρονιά σοβαρότατων εξελίξεων στον τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα μας και διεθνώς, ειδικότερα στην ΕΕ».

«Εξελίξεων και αλλαγών που διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ» τόνισε και συμπλήρωσε πως «ως διοίκηση διαχειριστήκαμε παλιά και νέα προβλήματα που αφορούν την επιχείρηση και ταυτόχρονα προβήκαμε σε διαρθρωτικές αλλαγές και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ανάπτυξης της αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΗ αποκάλυψε τα δύο σχέδια εξυγίανσης που εξετάζονται για το μέλλον, με στόχο τον απογαλακτισμό από τον στενό κρατικό έλεγχο.

Στο πρώτο, με διατήρηση της πλειοψηφίας των μετοχών από το Δημόσιο, επιβάλλεται η ριζική αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας με βάσεις τους κανόνες και την λειτουργία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να αρθούν τα εμπόδια σε τομείς όπως οι προσλήψεις, οι προμήθειες, τις αναθέσεις κ.α.

Στην άλλη περίπτωση, θα πρέπει να αναζητηθεί ο κατάλληλος στρατηγικός επενδυτής με συγκεκριμένη συμφωνία μετόχων, στην οποία θα περιγράφεται και η διαδικασία λήψης των κρίσιμων αποφάσεων και η στελέχωση της ανώτατης διοίκησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτάκης, η πώληση πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι μέσο εξυγίανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι ζημιές της ΔΕΗ οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που θα είχε αποφύγει εάν η λειτουργία της δεν είχε αντίκτυπο σε όλη την χώρα και δεν υπήρχαν εμπόδια στο να υπάρξει αναπροσαρμογή στα τιμολόγια.

«Η ΔΕΗ δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ούτε βέβαια αποτελεί συστημικό κίνδυνο ή καυτή πατάτα όπως λέγεται» σημείωσε ο Μανόλης Παναγιωτάκης, προσθέτοντας ότι «μπορεί σίγουρα να ανακάμψει, να γίνει σημαντικά κερδοφόρα, με μικρές, απόλυτα διαχειρίσιμες επιβαρύνσεις της κατανάλωσης. Μπορεί κάλλιστα, να έχει κέρδη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων το χρόνο».