Στρέφει δε πάντα τα εν βίω μικρά τύχη (σ.σ. Ολα τα αλλάζει στη ζωή λίγη τύχη), κατά τον Μένανδρο. Και η ατυχία το ίδιο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ