Όμως, δεν ισχύει το ίδιο για τη λέξη επακόλουθο, η οποία δηλώνει —κατά κοινή παραδοχή— ένα μάλλον αρνητικό αποτέλεσμα:

«Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η αποτυχία του στις εξετάσεις ήταν απλώς επακόλουθο της πλημμελούς προετοιμασίας του», «Η δεινή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε το φυσιολογικό επακόλουθο της δομικής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης», «Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τους προβληματισμούς του για τα επακόλουθα της συμφωνίας».

Εξάλλου, η λέξη επίπτωση —εκφέρεται συνήθως στον πληθυντικό, όπως και η προαναφερθείσα λέξη συνέπεια—, παράγωγο του ρήματος της αρχαίας ελληνικής επιπίπτω (πέφτω επάνω σε κάποιον, επιτίθεμαι, κινούμαι ορμητικά εναντίον κάποιου και τον χτυπώ), έχει αρνητική και μόνο σημασία, φανερώνει ένα εξόχως αρνητικό αποτέλεσμα:

«Δυστυχώς, ο χωρισμός των γονέων του είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στον ευαίσθητο ψυχισμό του», «Η χώρα μας βιώνει τα τελευταία χρόνια τις ολέθριες επιπτώσεις της αλόγιστης πολιτικής που εφαρμόστηκε επί σειράν δεκαετιών», «Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι επιπτώσεις των αποφάσεων που έλαβες πρόσφατα θα είναι δυσμενέστατες», «Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις ενός πολέμου ξεπερνούν κάθε δυνατότητα περιγραφής».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η μεν αναφορά σε αρνητικές επιπτώσεις είναι περιττή (συνιστά πλεονασμό), η δε αναφορά σε θετικές ή ευεργετικές επιπτώσεις είναι λανθασμένη.

Τέλος, τα ουσιαστικά απόρροια, έκβαση και παρεπόμενο, όπως φανερώνουν τα παραδείγματα που ακολουθούν, ανήκουν επίσης στην ομάδα των λέξεων εκείνων που χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί το αιτιατό, το αποτέλεσμα (σχέση αιτίας-αιτιατού):

«Τα επιτεύγματά του είναι απόρροια της σκληρής δουλειάς», «Η οικονομική κρίση είναι απόρροια λανθασμένων εκτιμήσεων και επιλογών», «Προσβλέπουμε σε θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων», «Η καταστροφική έκβαση της μάχης τον βύθισε σε μαύρες σκέψεις», «Οι δυσλειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τα παρεπόμενά τους», «Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα παρεπόμενα της μέθης;»

Αποτελέσματα, συνέπειες, επακόλουθα και επιπτώσεις (Μέρος Α’)

Αποτελέσματα, συνέπειες, επακόλουθα και επιπτώσεις (Μέρος Β’)

Γράψτε το σχόλιο σας