Δυσαρεστημένοι είναι ασθενείς και γιατροί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, όπως φαίνεται στα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στη δημοσκόπηση, που έγινε από την εταιρεία Alco, έξι στους δέκα γιατρούς θεωρούν ότι ο τρόπος που λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς, ενώ ένας στους δύο πολίτες δεν μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του.

Επίσης, μόνο το 16% των πολιτών δηλώνουν πρόθεση να εγγραφούν στον θεσμό του Οικογενειακού Γιατρού, ενώ επτά στους δέκα γιατρούς αρνούνται να συνεργαστούν με το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, τέσσερις στους δέκα γιατρούς δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους.

Αναλυτικά, η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 24-28 Σεπτεμβρίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών 25 ετών και άνω από όλη την Ελλάδα και σε 400 γιατρούς μέλη του ΙΣΑ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα της μελέτης, ότι το 60% των γιατρών αξιολογεί αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί με αποτέλεσμα την επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτό έχει ως συνέπεια να γυρίζουν την πλάτη στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οι γιατροί.

Συγκεκριμένα,

 • το 64% των ιατρών του ιδιωτικού τομέα αξιολογεί αρνητικά το νέο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας και το 18% θετικά
 • το 57% θεωρεί ότι το νέο σύστημα, θα οδηγήσει σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ το 19% βελτίωση
 • το 80% θεωρεί ότι το νέο σύστημα ,δεν προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελματικές συνθήκες, για τους γιατρούς ενώ το 8% θεωρεί ότι προσφέρει
 • το 72% των γιατρών του ιδιωτικού τομέα δεν θα συνεργαζόταν με το νέο σύστημα ενώ το 16% θα συνεργαζόταν.

Ακόμα:

 • το 60% των γιατρών εκτιμά ως αρνητικά και πολύ αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια ενώ το 24% θετικά
 • το 46% εκτιμά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιδεινωθεί και το 13% θεωρεί ότι βελτιώθηκαν
 • το 48% θεωρεί ότι ευθύνονται οι λανθασμένες πολιτικές για την επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ενώ το 34% η οικονομική κρίση
 • το 63% των γιατρών εκτιμά ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθενή. Ενώ το 25% θεωρεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τους ασθενείς
 • το 64% των γιατρών του Δημόσιου τομέα θεωρεί ότι οι συνθήκες εργασίας, στα Δημόσια νοσοκομεία έχουν επιδεινωθεί, το 31% ότι είναι στάσιμες και το 4% ότι βελτιώθηκαν
 • το 75% θεωρεί ότι οι αμοιβές των γιατρών στα Δημόσια νοσοκομεία επιδεινώθηκαν και το 23% ότι είναι στάσιμες
 • το 39% δυσκολεύεται να συντηρήσει το ιατρείο του
 • το 53% έχει σκεφθεί να φύγει στο εξωτερικό.

Σε ότι αφορά τους πολίτες:

 • 3 στους 4 Έλληνες κάνουν κάθε χρόνο χρήση των υπηρεσιών υγείας
 • μόνο 1 στους 3 μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του. Το 49% δυσκολεύεται να καλύψει οικονομικά τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υγεία του
 • το 41% θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 36% ότι είναι στάσιμες και το 14% εκτιμά ότι βελτιώθηκαν
 • 1 στους 2 δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας
 • κυρίως άτομα άνω των 65 ετών και 4 τους 10 τη δαπάνη για φάρμακα
 • το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το Δημόσιο σύστημα υγείας εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει (συμμετοχές, εξετάσεις κ.τ.λ.).

Σε ότι αφορά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

 • το 86% δεν έχει κάνει εγγραφή, στον οικογενειακό γιατρό που θα τον παρακολουθεί
 • το 66% των πολιτών δεν έχει ενημερωθεί για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό. Το 47% θα παραμείνει στο γιατρό που τον παρακολουθεί ενώ το 37% δεν γνωρίζει για το νέο σύστημα
 • Η εκτίμηση των περισσότερων (47% έναντι 17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό, δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.

 

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του ΙΣΑ,  Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι «η έρευνα που ανέθεσε ο ΙΣΑ, στην εταιρία Alco, αποδεικνύει την κατάρρευση του Δημόσιου συστήματος υγείας, τα τελευταία δύο χρόνια ,εξαιτίας των αποτυχημένων και επικίνδυνων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η εικόνα που αποκαλύπτεται -εικόνα ντροπής για την ελληνική κοινωνία- αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς που δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους όσο και τους γιατρούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη έξοδα των ιατρείων τους. Η δε περίφημη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί μία ακόμα παταγώδη αποτυχία που απορρύθμισε περαιτέρω το σύστημα. Όπως αποδεικνύεται, η σημερινή κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και τη Δημόσια υγεία».