Οι πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες καταγράφονται σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες σε ένα τομέα στον οποίο μάλιστα δεν παράγει κάτι. Πρόκειται για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει μάλιστα και τα πρωτεία λόγω υψηλής φορολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα επίπεδα τιμών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ωστόσο γενικότερα οι πιο υψηλές τιμές παρατηρούνται στη Δανία.

Ειδικότερα, η Δανία και το Λουξεμβούργο είχαν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών το 2017 (41% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (+35%), την Ιρλανδία (+28%), τη Φινλανδία (+23%) και το Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (56% κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ), τη Ρουμανία (-52%), την Πολωνία (-47%), την Ουγγαρία (-42%) και τη Λιθουανία (-40%).

Η Δανία ήταν το πιο ακριβό κράτος μέλος το 2017 για «εστιατόρια και ξενοδοχεία» (51% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ), «τρόφιμα» (50% πάνω), «αναψυχή και πολιτισμός» (48% πάνω).

Το Λουξεμβούργο είναι το πιο ακριβό κράτος μέλος για τη «στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο» (63% πάνω), η Ελλάδα για «επικοινωνίες» (54% πάνω) και η Σουηδία για «ρούχα και υποδήματα» (34% πάνω).

Γράψτε το σχόλιο σας