Στο σχεδιασμό ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων από τη φορολογική διοίκηση προχωρεί η κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως ήδη ο συντονισμός των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τη φορολογική διοίκηση είναι σε καλό στάδιο και στην παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και επίλυσης νομικών και επιχειρησιακών περιορισμών που εμποδίζουν την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης.

Επιπροσθέτως ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης συγκρότησε ομάδα διαχείρισης έργου που θα αναλάβει την εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τεχνικών απαιτήσεων που απαιτεί το εγχείρημα αυτό.

Μεταξύ άλλων η ομάδα εργασίας επιφορτίσθηκε με την προετοιμασία της επιχειρησιακής μελέτης σκοπιμότητας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους στη φορολογική διοίκηση.

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ο σχεδιασμός του ενοποιημένου μητρώου των υπόχρεων πληρωμής.

Σε ύστερο στάδιο η ομάδα διαχείρισης θα προχωρήσει με τη συμπλήρωση του οδικού χάρτη για τη λειτουργική και νομική εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης των εισφορών μεταξύ των ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των ασφαλιστικών κλάσεων.

Θ.Κ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιο σας