Το Σχέδιο με την ονομασία Ελλάδα 2.0 καλύπτει όλη τη χώρα και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τουλάχιστον 200.000 νέες θέσεις εργασίας

Κεφάλαια ύψους 57 δισ. ευρώ και 200.000 νέες θέσεις εργασίας, παράλληλα με ένα ριζικό πλέγμα μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία φιλοδοξεί να πετύχει η κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη  και τους συναρμόδιους υπουργούς.

Μέσα από τις 170 δράσεις του, οι οποίες αφορούν έργα-επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια συνολικού ύψους 57,4 δισ.. ευρώ εκ των οποίων 30,9 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, από αυτά , τα 17,8 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ δάνεια επιπλέον θα κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους 25,6 δισ. ευρώ

Τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, επενδύσεις και νέο κοινωνικό μοντέλο με τις δράσεις για την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό να απορροφούν το 38% και το 22% των συνολικών κεφαλαίων, αντίστοιχα.

Στις καινοτομίες του νέου μοντέλου αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων, περιλαμβάνεται η χορήγηση των κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες και όχι το κράτος με τους ιδιώτες επενδυτές να λαμβάνουν επιχορήγηση ίση με το 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο 50% να πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατά 30% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 20% από ίδια κεφάλαια.

Διαβάστε επίσης: Σχέδιο Ανάκαμψης : Πού θα δοθούν τα χρήματα – Δείτε αναλυτικά

Το Σχέδιο Ανάκαμψης ενσωματώνει 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεων τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες επενδύσεις (Πράσινη Μετάβαση 6,026 δισ. ευρώ, Ψηφιακή Μετάβαση 2,136 δισ. ευρώ, Απασχόληση, Δεξιότητες 5,208 δισ. ευρώ, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας 4,821 δισ. ευρώ) και 12,7 δισ. ευρώ δανείων από την Ε.Ε τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, στοχεύοντας συνολικά στην κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 57 δισ. ευρώ.

Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: Τον πράσινο, τον ψηφιακό, τον κοινωνικό και αυτόν που αφορά στον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό.

Έτσι, οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι που κινητοποιεί το  Ταμείο Ανάκαμψης είναι οι εξής:

Πράσινη ανάκαμψη

 1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 1,2 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 2,57 δισ. ευρώ).
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 2,54 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 4,27 δισ. ευρώ).
 3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 520 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 1,19 δισ. ευρώ).
 4. Αειοφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλιότητας (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 1,76 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 2,34 δισ. ευρώ).

Ψηφιακή Μετάβαση

 1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 453 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 453 εκατ. ευρώ).
 2. Ψηφιακό μετασχηματικός του κράτους (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 1,3 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 1,3 δισ. ευρώ).
 3. Ψηφιακός μετασχηματιμός των επιχειρήσεων (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 375 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 375 εκατ. ευρώ).

Απασχόληση, Διεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή

 1. Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 760 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 760 εκατ. ευρώ).
 2. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 2,31 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 2,41 δισ. ευρώ).
 3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 1,53 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 1,53 δισ. ευρώ).
 4. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 601 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 601 εκατ. ευρώ).

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

 1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 183 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 183 εκατ. ευρώ).
 2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 184 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 184 εκατ. ευρώ).
 3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 231 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 331 εκατ. ευρώ).
 4. Ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης  25 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 25 εκατ. ευρώ).
 5. Προώθηση της έρευνας της καινοτομίας (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 444 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 554 εκατ. ευρώ).
 6. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κυρίως κλάδων της οικονομίας της χώρας  (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 3,52 δισ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 6,12 δισ. ευρώ).
 7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών (Προϋπολογισμός Ταμείου Ανάκαμψης 234 εκατ. ευρώ – Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται 409 εκατ.  ευρώ).

Στις εμβληματικές δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης περιλαμβάνονται έργα υποδομής όπως ο Βόρειος Άξονας Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Ε65, νέο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και νέος προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δυτική Αττική, ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, δίκτυο 5G στους αυτοκινητόδρομους , προεγκατάσταση οπτικών ινών στα κτίρια, νέο Εξοικονομώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων δημόσιων και ιδιωτικών, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις σχολικές αίθουσες, ηλεκτρονικά διόδια, στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, αντιπλημμυρικά έργα, Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, αναβάθμιση του εξοπλισμού των νοσοκομείων, δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis, αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

Οι εμβληματικές επενδύσεις

• «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο
• Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας
•Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
• Πολεοδομικά σχέδια παντού & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
• Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
• Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη
• Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις
• Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια)
• Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)
• Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
• Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
• Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων
• Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

• Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου
• Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
• Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε τουριστικές περιοχές
• Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης
• Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών
• Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ
• Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων • Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας
• Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού
• Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση)
• Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης
• Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική
• Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας
• Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις
• Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών

Σκάλκος: Το νέο ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, επεσήμανε πως «το σχέδιο Ελλάδα 2.0 αποτελεί μία συνεκτική δέσμη προγραμμάτων, έργων και μεταρρυθμίσεων. Αποσκοπεί να αλλάξει την οικονομία της χώρας καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου επενδυτικού κενού όπως αυτό διαμορφώθηκε και διευρύνθηκε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια».

Ανέλυσε πως «για να το πετύχουμε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να κινητοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό ιδιωτικούς πόρους και ταυτόχρονα να αυξήσουμε το γενικό επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων στη χώρα. Προκειμένου, λοιπόν, αυτό να γίνει καλύτερα επιτεύξιμο είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις διαλειτουργικότητες, τις συνεκτικότητες, τις συμπληρωματικότητες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και έργων που έχουμε ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό που στην οικονομική ορολογία ονομάζεται προσθετικότητα των πόρων.

Ο κ. Σκάλκος τόνισε  ότι «το νέο ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο από αυτά συνολικού προϋπολογισμού περίπου 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αφορά την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και αρθρώνεται γύρω από 4 στόχους πολιτικής οι οποίοι και αντιστοιχίζονται με τους 4 βασικούς πυλώνες του σχεδίου Ελλάδα 2.0».

Αργυρός: Το Σχέδιο θα φέρει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρός, επανέλαβε ότι το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» θα οδηγήσει σε μία θεμελιώδη αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος.

«Τοποθετώντας την ελληνική οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο αυξημένων επενδύσεων, απασχόλησης και ανάπτυξης, θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητης μελέτης που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» προβλέπεται να οδηγήσει σε δημιουργία περίπου 200.000 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr