Πανεπιστήμια και startup θα έχουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να αξιοποιούν το 5G χωρίς οικονομική επιβάρυνση για έναν χρόνο, ώστε να αναπτύξουν απρόσκοπτα τεχνολογίες και εφαρμογές πέμπτης γενιάς. Έτσι, το Δημόσιο μετατρέπεται σε «εργαστήριο καινοτομίας».

Το 5G έρχεται και μαζί του φέρνει ένα πλήθος εφαρμογών που αλλάζουν την καθημερινή λειτουργία των πολιτών και των πόλων, των επιχειρήσεων και κάθε οικονομικής δραστηριότητας.  Η εκτίμηση της αγοράς ότι οι πρώτες εφαρμογές για τους χρήστες των έξυπνων κινητών θα έρθουν μαζί με τα πουλιά της Άνοιξης είναι ρεαλιστική σε κάθε περίπτωση.

Με τον πρόσφατο Νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες -μια θεσμική παρέμβαση που έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο της χώρας- ρυθμίζεται η τελευταία νομοθετική εκκρεμότητα. Αυτή της δέσμευσης του φάσματος που θα τεθεί προς δημοπρασία, την ίδια ώρα που το κράτος έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε «εργαστήριο καινοτομίας, προωθώντας την γρήγορη ανάπτυξη νέων ερευνητικών και επενδυτικών προγραμμάτων γύρω από το 5G.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη επιδίωξαν να συνδυαστεί η άμεση είσοδος της χώρας στην εποχή του 5G μέσω της ρύθμισης ζητημάτων φάσματος με την διαμόρφωση όλων εκείνων των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 5G στη χώρα μας. Οι βασικές καινοτομίες που θα φέρει το 5G, δίχως άλλο,  είναι οι υπερυψηλές ταχύτητες και η σταθερότητα της σύνδεσης. Αυτό θα σημάνει σαρωτικές αλλαγές ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης έξυπνων συσκευών και στην ευρεία χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Εικόνες από το μέλλον

Αλλά, ας πάμε γρήγορα να «δούμε» μια εικόνα από το προσεχές μέλλον. Τα στελέχη της αγοράς συμφωνούν δίχως δεύτερη σκέψη ότι ουκ έστιν αριθμός επιχειρηματικών πεδίων που θα έρθουν αντιμέτωπα με την μεγάλη πρόκληση του μετασχηματισμού τους λόγω του 5G. Και αυτοί οι καλοδεχούμενοι για τους χρήστες μετασχηματισμοί περιλαμβάνουν από τις  «έξυπνες πόλεις», τις βιομηχανικές εφαρμογές και τις συγκοινωνιακές υποδομές καθώς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι την αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον.

Αυτό θα συμβεί, διότι το 5G θα βελτιώσει θεαματικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το φάσμα που θα ανήκει σε κάθε μια εταιρεία εξ αυτών που θα λάβουν μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό, με μεγαλύτερη οικονομία και καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση των καταναλωτών για δεδομένα.

Για παράδειγμα, μία άλλη εφαρμογή θα μας έρθει από τα ιδιωτικά δίκτυα και το Mobile Edge Computing (MEC), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες cloud, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες στις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος εφαρμογών.

Οι τεχνολογίες γύρω από το 5G – συμπεριλαμβανομένου του NB-IoT –  θα επιτρέψουν σε απείρως περισσότερες συσκευές να συνδέονται ταυτόχρονα στο δίκτυο.

Ουσιαστικά, σε πλήρη ανάπτυξη τα δίκτυα 5G θα επιτρέψουν την ολοκληρωμένη διάθεση πολυαναμενόμενων εφαρμογών νέας γενιάς, όπως τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ο μαζικός έλεγχος drones από το έδαφος, τα AR/VR για εκπαίδευση κτλ. Επίσης, θα καταστήσουν εφικτές μία σειρά από πολλά υποσχόμενες λύσεις – όπως το λεγόμενο slicing – διαμοιράζοντας έτσι το δίκτυο σε πολλαπλά εικονικά δίκτυα ώστε το καθένα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Το 5G δεν θα φέρει μόνο μία νέα, απίστευτη εμπειρία υπηρεσίας, αλλά και θα οδηγήσει σε έκρηξη των εφαρμογών ΙοΤ περίπου σε κάθε πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας, φέρνοντας νέες δυνατότητες, υψηλή παραγωγικότητα και μαζική εξοικονόμηση.

Η κυβέρνηση και το 5G

Με τον νέο Νόμο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες  ανοίγει ο δρόμος για την γρήγορη ανάπτυξη νέων ερευνητικών και επενδυτικών προγραμμάτων γύρω από το 5G. Συγκεκριμένα:

•     Με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή της για σκοπούς έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές, το Δημόσιο δεσμεύει τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 MHz για δέκα (10) έτη.

•     Για τον ίδιο σκοπό το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει 200 MHz από τη ζώνη συχνοτήτων των 26 GHz, που τυχόν παραμείνουν αδιάθετα μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων. Επιπλέον, δύναται να αξιοποιεί μέρος των ζωνών συχνοτήτων 733-736 MHz και 788-791 MHz, που έχουν διατεθεί για άλλη πρωτεύουσα χρήση.

•     Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», η οποία αποτελεί θυγατρική του Υπερταμείου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη σύσταση και διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός».

•     Το «Ταμείο Φαιστός» έχει τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.). Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει  από  ποσό που αντιστοιχεί σε   ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις χαμηλές (Low, L, <1GHz),  στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

•     Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

•     Δεσμεύεται ένα τμήμα του φάσματος για το 5G, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν για ερευνητικά προγράμματα και για ανάπτυξη βιομηχανικών παραγωγών. Πανεπιστήμια και startup θα έχουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να αξιοποιούν το 5G χωρίς οικονομική επιβάρυνση για έναν χρόνο, ώστε να αναπτύξουν απρόσκοπτα τεχνολογίες και εφαρμογές πέμπτης γενιάς. Έτσι, το Δημόσιο μετατρέπεται σε «εργαστήριο καινοτομίας».

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr