Τέλος, το ουσιαστικό επιρροή συναντάται και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, με την έννοια της συρροής, της εισροής, της πλημμύρας, του κατακλυσμού ή του χειμάρρου.

Το εν λόγω ουσιαστικό ήταν παράγωγο του ρήματος επιρρέω, που σήμαινε ρέω/τρέχω/χύνομαι επί της επιφανείας κάποιου πράγματος, ρέω μέσα σε κάτι, (για ανθρώπους) κινούμαι σαν χείμαρρος προς κάποια κατεύθυνση, (για όχλο) έρχομαι ή πηγαίνω προς κάποιο μέρος.

Στη νέα ελληνική γλώσσα το ουσιαστικό επιρροή χρησιμοποιείται κατά τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

  • Για να δηλωθεί ο επηρεασμός του πνευματικού ή του ψυχικού κόσμου ενός ανθρώπου, η επίδραση που ασκείται στις εκδηλώσεις ή στις αποφάσεις του: «Είναι εμφανές ότι βρίσκεται κάτω από την ολέθρια επιρροή του», «Ήταν σημαντική η επιρροή των μελών της οικογένειάς του στις επαγγελματικές επιλογές του», «Με ποιους τρόπους η Ελλάδα αφομοιώνει, επεξεργάζεται και μετουσιώνει την αμερικανική πολιτισμική επιρροή;»
  • Για να εκφραστεί η ισχύς ενός ανθρώπου στο πλαίσιο ορισμένης ανθρώπινης ομάδας, η ικανότητά του να επιβάλλεται με το κύρος του και να εμπνέει σεβασμό στους άλλους: «Απ’ ό,τι έχω διαβάσει, ο πολιτικός αυτός διέθετε μεγάλη επιρροή στο κόμμα», «Οι θρησκευτικοί ηγέτες ασκούν καθοριστική επιρροή στις κοινωνίες της μουσουλμανικής Μέσης Ανατολής».
  • Ως συνώνυμο της εξουσίας ή της κυριαρχίας, όταν γίνεται λόγος για μια χώρα: «Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η χώρα μας πέρασε σταδιακά από την αγγλική στην αμερικανική επιρροή», «Κατά γενική ομολογία, η Κροατία ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Γερμανίας».

 

Το ουσιαστικό επιρροή συγκαταλέγεται στις λέξεις της Ελληνικής που εμφανίζουν προβλήματα ορθογραφίας, δεδομένου ότι συχνά-πυκνά συγχέεται με το προαναφερθέν ουσιαστικό επήρεια, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται γραφές όπως επίρροια, επήρροια κ.ά.

Τέτοιου είδους ανορθογραφίες μπορούμε να τις αποφύγουμε εύκολα, εάν έχουμε κατά νουν ότι η μεν επιρροή σχετίζεται με το ρήμα ρέω (επι- + ρέω, με διπλασιασμό του ρ λόγω της συνθέσεως), ενώ η επήρεια, όπως εξηγήσαμε ανωτέρω, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ρέω.

Επήρεια, επίδραση και επιρροή (Μέρος Α’)

Επήρεια, επίδραση και επιρροή (Μέρος Β’)

Γράψτε το σχόλιο σας