Απασες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, παλαιότερες και νεότερες, δοκιμάστηκαν στα πολλά χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Από τις μέχρι τώρα κυρίαρχες, όλες είχαν ευκαιρίες διακυβέρνησης και βεβαίως αντιμετώπισαν τα επίχειρα των ατελών προσπαθειών τους, αρχικώς για τη διάσωση και μετέπειτα για την έξοδο από το μακρύ τούνελ της ύφεσης και της υπανάπτυξης.
Πρώτο και μεγαλύτερο θύμα υπήρξε το ΠΑΣΟΚ, ή καλύτερα ο ευρύτερος σοσιαλδημοκρατικός χώρος.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ