Την υποβολή βελτιωτικών προσφορών ζητά το ΤΑΙΠΕΔ, από τα δύο επενδυτικά σχήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), μετά το άνοιγμα των φακέλων τους.

Η απόφαση αυτή του Ταμείου για βελτίωση των προσφορών σημαίνει είτε ότι οι προσφορές των δύο σχημάτων έχουν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη του 15%, είτε ότι είναι χαμηλότερες από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή.

Την ίδια στιγμή όμως πληροφορίες που επικαλείται το Euro2day θέλουν τις υποβληθείσες προσφορές από τους δύο μνηστήρες να κινούνται πολύ πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ (ποσό που είχε προσφέρει η Socar), κάτι, που αν ισχύει, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο μνηστήρες κονταροχτυπιούνται για τη διεκδίκηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Το κλειδί, πάντως για τη διαμόρφωση του τιμήματος και την ανάδειξη του πλειοδότη είναι η απόφαση που έχει πάρει το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ως προς τον πήχη της αποτίμησης, δηλαδή από ποιο ύψος και πάνω θα κάνει αποδεκτές προσφορές, αναφέρει το Εuro2day. Οι βελτιωμένες προσφορές από τις δύο κοινοπραξίες, προσθέτει, θα υποβληθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ, στην αποσφράγιση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), των παρακάτω δύο (2) επενδυτικών σχημάτων:

· Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

· Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικών προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.»

in.gr

Γράψτε το σχόλιό σας