Στοιχεία για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που προέρχονται από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων και οργανισμών, κατά την περίοδο 2004-2014, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τα έσοδα που προκύπτουν από Οργανισμους και φορείς που πωλήθηκαν ή βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση.

Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι τα έσοδα από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν στη δεκαετία σε 2.097.139.152,75 ευρώ, με καλύτερες χρονιές το 2013 και το 2014. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη συμμετοχή στα κέρδη της ΤτΕ ανήλθαν το 2013 σε 305.300.000 ευρώ και το 2014 (Ιανουάριος- Απρίλιος) ανήλθαν σε 480.000.000 ευρώ.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή (σε όποια χρονολογία τα ποσά είναι πολύ μικρά ή μηδενικά, σημαίνει ότι είναι ανενεργός ο κωδικός):

– Τα έσοδα από πώληση κρατικών λαχείων διαμορφώθηκαν το 2004, σε 88,3 εκατομμύρια ευρώ, το 2005 σε 115 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 82,9 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 75,4 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 87,8 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 82 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 72,3 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 74,9 εκατ. ευρώ και το 2013 σε 74,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά στη δεκαετία, τα έσοδα από πώληση κρατικών λαχείων ανήλθαν σε 831.758.366,69 ευρώ.

– Τα έσοδα από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης διαμορφώθηκαν το 2004, σε 12 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 16,1 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 17 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 16,1 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 23,6 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 13,7 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 13,17 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 7,1 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 4,5 εκατ. ευρώ και το 2013 σε 6,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης ανήλθαν στη δεκαετία, σε 130.182.526,43 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων ανήλθαν το 2004, σε 44 ευρώ, το 2005 σε 132 ευρώ, το 2006 σε 102 ευρώ, το 2007 σε μηδέν ευρώ, το 2008 σε 518 ευρώ, το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012 σε μηδέν ευρώ και το 2013 σε 44 ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων ανήλθαν σε 840,94 ευρώ.

– Τα έσοδα από ΛΟΤΤΟ- ΠΡΟΤΟ ανήλθαν το 2004, σε 3.477.906,63 ευρώ, το 2005, το 2006, το 2007, το 2008 σε μηδέν ευρώ, το 2009 σε 17,6 ευρώ, το 2010 σε 8,80 ευρώ, το 2011 σε 34,25 ευρώ, το 2012 σε μηδέν ευρώ και το 2013 σε 17,60 ευρώ. Συνολικά τα έσοδα από ΛΟΤΤΟ- ΠΡΟΤΟ ανήλθαν σε 3.477.984,88 ευρώ.

– Τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος) ανήλθαν το 2004, σε 3,9 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 3,8 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 4 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 3,3 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 2,1 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 5.359,98 ευρώ , το 2010 σε 31,15 ευρώ , το 2011 σε 166,09 ευρώ, το 2012 σε 14,52 ευρώ, το 2013 σε 135,10 και το 2014 (Ιανουάριος- Απρίλιος) σε 0,17 ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΟΔΙΕ τη δεκαετία ανήλθαν σε 17.341.703,74 ευρώ.

– Τα έσοδα του «ΚΑΕ 2519-Λοιπά έσοδα» ανήλθαν το 2004 σε 18,8 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 582,35 ευρώ, το 2006 σε 269,74 ευρώ, το 2007 σε 2.469,56 ευρώ, το 2008 σε 119,47, το 2009 σε 552,41 ευρώ, το 2010 σε 17.915,22 ευρώ, το 2011 σε 19.060,20 ευρώ, το 2012 σε 747,63 ευρώ, το 2013 σε 4.571,76 ευρώ και το 2014 σε 46,87 ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα αυτά ανήλθαν τη δεκαετία σε 18.848.829,65 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν το 2004, σε 172,4 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 153,3 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 150,1 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 160,7 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 182 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 139,2 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 147 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 126,8 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 80 εκατ. ευρώ, το 2013 σε 305,3 εκατ. ευρώ και το 2014 (Ιανουάριος- Απρίλιος) σε 480 εκατ. ευρώ. Συνολικά τη δεκαετία, τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν σε 2.097.139.152,70 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα Κέρδη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανήλθαν το 2004 σε 111,3 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 116,3 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 245,3 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 256,3 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 253,9 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 171,1 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 160,5 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 142,6 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 2,3 εκατ. ευρώ, το 2013 σε μηδέν ευρώ και το 2014 σε 2,4 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανήλθαν στη δεκαετία, σε 1.462.540.426,75 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του ΟΤΕ ανήλθαν το 2004 σε 55,1 εκατ. ευρώ, το 2005 και το 2006 σε μηδέν ευρώ, το 2007 σε 62,4 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 83,3 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 50,7 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 1,7 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 601.957,58 ευρώ, το 2012 και το 2013 σε μηδέν ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα του δημοσίου από τη συμμετοχή στα κέρδη του ΟΤΕ ανήλθαν στη δεκαετία, σε 254.005.057,95 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανήλθαν το 2004 σε 60,9 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 90 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 11,2 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 46 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 12,1 εκατ. ευρώ και σε μηδέν ευρώ τα επόμενα έτη. Συνολικά, τα έσοδα του δημοσίου από τη συμμετοχή στα κέρδη του ΤΤ ανήλθαν στη δεκαετία, σε 220.282.786,71 εκατ. ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας ανήλθαν το 2004, σε 285.000 ευρώ, το 2005 σε 854.105,74 ευρώ, το 2006 σε 1,5 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 2,2 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 7,6 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 3,1 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 2,2 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 2,2 εκατ. ευρώ, το 2012 σε μηδέν ευρώ, το 2013 σε 5,1 εκατ. ευρώ και το 2014 σε 785.584,65 ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από συμμετοχή στα μικτά κέρδη των παιχνιδιών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας ανήλθαν στη δεκαετία, σε 26.020.056,46 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ ΑΕ) ανήλθαν το 2004 σε 16,7 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 21,8 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 48,5 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 35,9 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 41,9 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 32,6 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 35,2 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 32,5 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 48,7 εκατ. ευρώ, το 2013 σε 16,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛΠΕ ΑΕ ανήλθαν στη δεκαετία, σε 330.461.128,30 ευρώ.

– Τα έσοδα από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου είναι σχεδόν μηδενικά.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών της Κέρκυρας και της Πάρνηθας ανήλθαν το 2004 σε 822.852,38 ευρώ, το 2005 σε 139,6 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 152,4 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 174,8 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 166,4 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 129 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 111,4 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 83,2 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 59,9 εκατ. ευρώ, το 2013 σε 47,3 εκατ. ευρώ και το 2014 (Ιανουάριος- Απρίλιος) σε 15 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα του δημοσίου από τη συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλην αυτών της Κέρκυρας και της Πάρνηθας ανήλθαν στη δεκαετία, σε 1.080.320.509,16 ευρώ.

– Τα έσοδα του «ΚΑΕ -Έσοδα από άλλες επιχειρήσεις» ανήλθαν το 2004 σε 195,8 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 36, 1 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 49,2 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 61,5 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 115,5 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 57,5 εκατ. ευρώ, το 2010 σε 13,5 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 24,1 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 88,6 εκατ. ευρώ, το 2013 σε 43,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσοδα του συγκεκριμένου ΚΑΕ στη δεκαετία, ανήλθαν σε 685.744.163,25 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν το 2004 σε μηδέν ευρώ, το 2005 σε 1.878,20 ευρώ, το 2006 σε 3.899.857,25 ευρώ, το 2007 σε 2,9 εκατ. ευρώ, το 2008, το 2009, το 2010 και το 2011 σε μηδέν ευρώ, το 2012 σε 11.104.355,80 ευρώ, το 2013 σε 13.063.984 ευρώ. Συνολικά τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στη δεκαετία, σε 31.056.370,73 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ (ΚΑΕ 2552) ανήλθαν το 2004, σε μηδέν ευρώ, το 2005 σε 4.533,66 ευρώ, το 2006 σε 52.198.872,58 ευρώ, το 2007 σε 93.274.505,15 ευρώ, το 2008 σε 33.551.552 ευρώ, το 2009 σε μηδέν ευρώ, το 2010 σε 786.000 ευρώ και σε μηδέν ευρώ τα επόμενα έτη. Συνολικά, τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ τη δεκαετία ανήλθαν σε 179.788.463,51 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ (ΚΑΕ 2553) ανήλθαν το 2004, σε 83,5 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 106,7 εκατ. ευρώ, το 2006 σε 59,3 εκατ. ευρώ, το 2007 σε 18,9 εκατ. ευρώ, το 2008 σε 11,8 εκατ. ευρώ, το 2009 σε μηδέν ευρώ, το 2010 σε 118,6 εκατ. ευρώ, το 2011 σε 93,6 εκατ. ευρώ, το 2012 σε μηδέν ευρώ, το 2013 σε 2,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά τα έσοδα που καταγράφονται τη δεκαετία στον συγκεκριμένο ΚΑΕ ανήλθαν σε 495.686.065,29 ευρώ.

– Τα έσοδα από τη συμμετοχή κατά 30% του Δημοσίου επί των μικτών κερδών από τα ηλεκτρονικά παίγνια (άρθρα 26,50 Ν. 4002/2011) ήταν μηδενικά έως και το 2010 ενώ το 2011, ανήλθαν σε 11.881,50 ευρώ, το 2012 σε 416.788,52 ευρώ, το 2013 σε 255,2 εκατ. ευρώ και το 2014 (Ιανουάριος- Απρίλιος) σε 460.555.821,18 ευρώ.

Tα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Ντόλιου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο