Ποιους αφορά αλλά και ποια στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλουν οι υπόχρεοι. Οι καταληκτικές ημερομηνίες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα δηλώνονται τα αποθέματα σε αιγοπρόβειο κρέας και αυγά, καθώς και ποιους αφορά αλλά και ποια στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλουν οι υπόχρεοι, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει έως τις 12 Μαΐου 2021, ενώ με νεότερη απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας το παραπάνω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για 2 επιπλέον μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η δήλωση αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα εξής είδη:

α. «κρέας αιγοπροβάτων»: στο πλαίσιο της παρούσας νοείται το νωπό και κατεψυγμένο κρέας αιγών και προβάτων και το νωπό και κατεψυγμένο κρέας αμνών και εριφίων,

β. αυγά.

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων

1. Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων είναι:

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση ή/και τη μεταποίηση του φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος,

β. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως κέντρα διανομής (logistics) κρέατος εγχώριου ή εισαγόμενου, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία για την αποθήκευση κρέατος,

γ. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους κρέατα, τα οποία διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση,

δ. όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών κατανάλωσης καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση αυγών,

ε. όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα του άρθρου 4 στη λιανική πώληση [υπεραγορές τροφίμων (super market), παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.].

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους

1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:

α. για το κρέας των αιγών και προβάτων, αμνών και εριφίων, σε τεμάχια για ολόκληρα σφάγια και σε κιλά (kg) για τα προϊόντα κρέατος, τα οποία προέρχονται από τεμαχισμό-αποστέωση ολόκληρων σφαγίων,

β. για τα αυγά, σε τεμάχια.

2. Η ποσότητα των ανωτέρω ειδών δηλώνεται ξεχωριστά βάσει της χώρας προέλευσής τους:

(i) ελληνική προέλευση,

(ii) προέλευση από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και

(iii) προέλευση από τρίτη χώρα.

Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:

α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5,

β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου),

γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.

Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα αποθέματά τους κάθε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr