Αποσβολωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την οικολογική καταστροφή που συντελείται για τρίτο 24ωρο στην Εύβοια.

Το δάσος φιλοξενεί ζωικά και φυτικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Τα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε να μιλάμε για τον κίνδυνο να χαθεί μια περιοχή τέτοιας σημασίας, πολλά.

Πηγή: onetv.gr