Διευκολύνσεις και κίνητρα ταχύτερης βαθμολογικής εξέλιξης «περιμένουν» τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον, βάσει του νέου συστήματος μετατάξεων.

Προταιρεότητα δίνεται στις υπηρεσίες σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς και σε ορεινούς και νησιώτικους δήμους, υπηρεσίες δηλαδή που συγκεντρώνουν «χαμηλή ζήτηση» μεταξύ των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των εν λόγω περιοχών. Η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών, με την σειρά της, θα βελτιώσει όχι όνο την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Πλαίσιο κινητικότητας παρέχει το νέο σύστημα μετατάξεων και συγκεκριμένα, η προαγωγή είναι κατά δύο έτη ταχύτερη για όλους όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν αλλά και να παραμείνουν για τουλάχιστον τρία χρόνια στις υπηρεσίες των παραπάνω περιοχών.

Παράλληλα, όσοι υπάλληλοι αποσπαστούν για τουλάχιστον δύο έτη, μειώνεται κατά ένα έτος ο απαιτούμενος χρόνος για την βαθμολογική τους προαγωγή.

Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που θα συνυπολογιστεί για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ορίζεται στα έξι έτη.

Γράψτε το σχόλιό σας