Συνεχίζονται οι καταθέσεις τροπολογιών στην Βουλή παρά την κυβερνητική απαγόρευση από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Συγκεκριμένα, σήμερα κατατέθηκαν 5 υπουργικές τροπολογίες στην Βουλή, παρά το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως εξ’ αρχής το υπουργικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι σε αυτά που είναι να νομοθετηθούν, δεν θα γίνουν αποδεκτές οι βουλευτικές τροπολογίες.

Μετά την αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διερωτήθηκαν  γιατί τα αιτήματα είναι ώριμα όταν τα φέρνουν οι υπουργοί, θα ξεκαθαριστεί αύριο εάν κάποιες από τις τροπολογίες θα κατατεθούν ως υπουργικές ή βουλευτικές.

Αναλυτικά οι 5 υπουργικές τροπολογίες στο αυριανό νομοσχέδιο:

1. Καταβολή επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων στους ανασφάλιστους υπερήλικες με την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Κατατέθηκε τροπολογία από το υπουργείο Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και στους ανασφάλιστους υπερήλικες που έχουν την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Διαβάστε την τροπολογία εδώ

2. Επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελούμενους που απασχολούνται σε δήμους και περιφέρειες

H τροπολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα τρίμηνης παράτασης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 αντί 28/6/2019 που προβλεπόταν να λήξουν για τους απασχολούμενους σε προγράμματα για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ/ αιτία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση είναι η καθυστέρηση που προκλήθηκε από την αναγκαία νέα έγκριση του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις συμβασιούχων καθαριότητας ορισμένου χρόνου – για να ενσωματωθούν οι αλλαγές του νόμου 4590/2019.

Διαβάστε την τροπολογία εδώ

3. Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Τροπολογία για τα διπλώματα οδήγησης των άνω των 74 ετών οδηγών κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, σε νομοσχέδιο του υπ. Υγείας, το οποίο θα συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτήν, η άδεια οδήγησης των άνω των 74 ετών θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, «η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς».

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειας τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της ελληνικής επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

«Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται αναγκαία λόγω του συσσώρευσης σημαντικού αριθμού φακέλων για ανανέωση άδειας κατόχων άνω των 74 ετών στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών λόγω της μέχρι πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών της χώρας», αναφέρεται στη σχετική τροπολογία.

Διαβάστε την τροπολογία εδώ

4. Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (θέματα λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ).

Mε τροπολογία του ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται κάποιες από τις εκκρεμότητες του ενεργειακού τομέα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο υπέβαλε σήμερα τροπολογία σχετικά με τα όσα προβλέπονταν αρχικά για τις ΑΠΕ στα τρία άρθρα του νομοσχεδίου για τους δασικούς χάρτες.

Δηλαδή:

Παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.

Επίσης, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν εντός του 2019 μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020.

Τέλος, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ιδιαίτερες εταιρικές μορφές μη ανήκουσες στις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, η υπαγωγή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ δεν κρίνεται σκόπιμη.

Διαβάστε την τροπολογία εδώ

5.α) Ρυθμίσεις για την «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» και

β) Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) (παράταση εκ νέου έως 31/12/2019 αντί 30/6/2019 που προβλεπόταν για επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο και υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους βάσει του θεσμικού πλαισίου)

Διαβάστε την τροπολογία εδώ