Ο Δεκέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τη διαδικασία της αδειοδότησης. Εκεί έχει ρίξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού όλο το βάρος. Προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με δεκάδες πιστωτές, καταβάλλοντας έστω κι ένα μικρό μέρος των οφειλομένων στον καθέναν.