Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Συμβούλιο Συντονισμού της ΕΡΤ το οποίο απαρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές.

Έργο του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών διαχειριστικών θεμάτων, οι αποφάσεις ΑΕΠΙ της κατανομής του επενδυτικού προγράμματος κα
Η εν λόγω λειτουργία προβλέπεται από τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΕΡΤ και ενεργοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου.