Από τις 30 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και παράλληλα, η διαδικασία επιβολής προστίμων, ύψους 150 ευρώ για τα οχήματα που δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο.

Αρχικά, τα πρόστιμα τα οποία θα βεβαιώνονται μέσω του Taxisnet, αφορούν ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας του τεχνικού ελέγχου, είτε πρόκειται για τον αρχικό είτε για τον επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, το πρόστιμο των 150 ευρώ δεν θα επιβάλλεται άπαξ, αλλά κάθε φορά που θα προκύπτει καθυστέρηση από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ανεξαρτήτως του παραπάνω προστίμου, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο εκπρόθεσμου ελέγχου, το οποίο επιβάλλεται κατά τη διαδικασία στα ΚΤΕΟ, υπό την μορφή παραβόλου το ύψος του οποίου ξεκινά από 10 ευρώ και φτάνει έως και τα 140 ευρώ, ανάλογα με το διάστημα καθυστέρησης και την κατηγορία του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ έχουν όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) σε τέσσερα χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία και έπειτα κάθε δύο χρόνια. Για τα ταξί και τα βαρέα οχήματα προβλέπεται ετήσιος έλεγχος εξαρχής.

Γράψτε το σχόλιο σας