Σχέδιο πυρηνικής σύντηξης ετοιμάζουν στη νότια Γαλλία εταιρίες από την Κίνα.

Στόχος είναι η κατασκευή ενός πρωτότυπου αντιδραστήρα σύντηξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια διαδικασία παρόμοια με την πυρηνική σύντηξη που δίνει ενέργεια στον ήλιο.

Το έργο βρίσκεται σε… καλό δρόμο και πολύ κοντά στην πρώτη δοκιμή του υπερθερμανθέντος πλάσματος μέχρι το 2025 και την πρώτη σύντηξη πλήρους ισχύος μέχρι το 2035.