Στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων (ΚΒΣ) να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων αποβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων (ΚΒΣ) να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων αποβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Ο νέος Κώδικας, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλήφθησαν και οι αλλαγές στη διαδικασία τοποθέτησης και λήξης της θητείας των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες είχαν προκάλέσει πλήθος αντιδράσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα με  τις προτεινόμενες διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση, ορίζεται ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων, ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, καθορίζεται ο τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής, που μπορεί να είναι είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο. Ακόμη, προσδιορίζονται αυστηρά οι υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου κ.λπ. και την έκταση εφαρμογής των διατάξεων αυτών στα εν λόγω πρόσωπα.

Όπως προαναφέρθηκε, το νομοσχέδιο προβλέπει ειδική διαδικασία τοποθέτησης και λήξης της θητείας των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών. Πλέον η υπουργική απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων θα καθορίζει και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για κάθε οργανική μονάδα ανά τρίμηνο, ενώ επίσης η επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων θα ελέγχεται ανά τρίμηνο και, κατά συνέπεια, η απόφαση πρόωρης λήξης της θητείας προϊσταμένων θα λαμβάνεται με κύριο κριτήριο την επίτευξη των τριμηνιαίων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της οργανικής μονάδας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εναλλαγή των προσώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις της φορολογικής διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα προβλέπεται ακόμη ότι η ετήσια θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές – κατά συνέπεια, η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται κατ’εξαίρεση για χρονικό διάστημα έξι μηνών η επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού κατόπιν συνέντευξης και απλουστεύεται η διαδικασία για την επιλογή υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.

Τέλος, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής για την πραγματοποίηση ελέγχων και την κοινοποίηση των οικείων πράξεων της φορολογικής αρχής σε πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, νομικών και φυσικών προσώπων. για όλες τις φορολογίες. Η παράταση αυτή που κρίνεται αναγκαία λόγω αντικειμενικής δυσχέρειας ελέγχου των υποθέσεων των παραγραφόμενων χρήσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr