Σχέδιο για τη μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και επαγγελματιών φαίνεται πώς επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του φορολογικού σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της κρίσης εξετάζεται σειρά παρεμβάσεων φορολογικού χαρακτήρα προκειμένου να βοηθηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας.

Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Το σχέδιο

Το ύψος της μείωσης θα αποφασισθεί μετά τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις και κυρίως από τα οικονομικά στοιχεία των επόμενων μηνών.

Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου για το τρέχον έτος από το 100% που είναι σήμερα στο 50% ή και χαμηλότερα. Υπάρχει και πρόταση για μηδενισμό της προκαταβολής φόρου αλλά με λιγότερες πιθανότητες να υιοθετηθεί.

Το μέτρο της μείωσης θα μπορούσε να αφορά μόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας πλήττονται από την κρίση και μόνο για την τρέχουσα φορολογική χρήση. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται αποφάσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμήσουν τη μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνουν ενδεικτικά υπόψη:

– Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

– Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

– Τις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

–  Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Γράψτε το σχόλιό σας