Στα 20 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής το Α’ τρίμηνο του 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €60 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σε γραπτή του δήλωση ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, τόνισε ότι «τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2018 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΤΕ στην οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας στον ισχυρό ισολογισμό και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας».

Αναφορικά με τις επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο κερδοφορίας, ο κ. Μυλωνάς σημειώνει πως «η ΕΤΕ κατέγραψε οργανικά κέρδη ύψους 26 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, μετά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α’ τριμήνου για το 2018. Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και η βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες θα αντισταθμίσουν τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ αναμένει να συνεχίσει να παράγει θετική κερδοφορία για το υπόλοιπο του έτους».

Αναφορικά με τη ρευστότητα της τράπεζας, ο κ. Μυλώντας τονίζει πως «συνιστά ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η ΕΤΕ παραμένει η μοναδική Ελληνική Τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs)».

Όπως εξηγεί, «με δείκτη δάνεια προς καταθέσεις μόλις στο 75% στην Ελλάδα, η ΕΤΕ παραμένει σε πλεονεκτική θέση ενόψει της ισχυροποίησης της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων».

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τονίζει πως «η ΕΤΕ κατόρθωσε να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του εγχώριου τραπεζικού κλάδου στο 60%».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η υπεραπόδοση της τάξεως των 0,9 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για το Α’ τρίμηνο του 2018, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη πώληση χαρτοφυλακίου δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, θέτει τις βάσεις όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2018 νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά και για τη διατήρηση ενός σημαντικού αποθέματος για το 2019».

Όπως επισημαίνει, «τα υψηλά ποσοστά κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέχουν στην ΕΤΕ ευελιξία στην υλοποίηση της στρατηγικής μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

«Από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας» προσθέτει, «ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5%, μη ενσωματώνοντας τη θετική επίπτωση από τις εναπομείνασες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και διαφόρων θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη, να αναμένεται να συμφωνηθεί εντός του Β’ εξαμήνου του 2018».