Νέα διάσταση στην υπόθεση της Folli – Follie δίνει ο κινέζικος όμιλος Fosun.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση προς τη Folli Follie να δώσει άμεσα απαντήσεις, πίεση που προκύπτει και από τα έντονα παράπονα θεσμικών επενδυτών.

Ο δεύτερος βασικός μέτοχος του πολυεθνικού ομίλου, η Fosun, με έγγραφό του ζητά εξηγήσεις από την Folli Follie.

Χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ότι «το Συμβούλιο εξέφρασε την άποψη πως ορισμένες παρατηρήσεις στην Έκθεση είναι απλώς εικασίες. Αφότου έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Folli Follie, τις οικονομικές της ανακοινώσεις, την άνω των 20 ετών διαδρομή της ως εισηγμένης και την εμπιστοσύνη της εταιρείας στον μεγαλομέτοχο της και στην διοίκηση, η Εταιρεία αύξησε το μερίδιο την περίοδο από τις 8 Μαίου ως τις 11 Μαίου και από τότε το ποσοστό της Folli Follie που κατέχει ο όμιλος και το Ταμείο αυξήθηκε από το 13,89% στο 16,37%».

Η εταιρεία, αναφέρει η ανακοίνωση, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα κρατήσει ενήμερους μετόχους και επενδυτές καθώς και το κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη και θα κάνει περαιτέρω ανακοινώσεις όταν κριθεί απαραίτητο.

Προτείνει σε μετόχους της Fosun και δυνητικούς επενδυτές να είναι προσεκτικοί στον χειρισμό μετοχών της εταιρείας.