Εγκαινιάζεται αύριο Τετάρτη το εκσυγχρονισμένο φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», που διαθέτει πλέον ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου των φαρμάκων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του φαρμακείου και το Τμήμα Πληροφορικής, ολοκλήρωσε την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του φαρμακείου με παράλληλη αδειοδότηση/πιστοποίηση, καθώς και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών του (scanners, barcode).

Έτσι το φαρμακείο του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» αποτελεί το πρώτο του ΕΣΥ που υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των χορηγούμενων φαρμάκων, των αποθεμάτων, των εκτελούμενων συνταγών καθώς και την επιτήρηση της πορείας των φαρμάκων από το ράφι μέχρι τον ασθενή.

Συγκεκριμένα, τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασθενείς, νοσηλευόμενους και εξωτερικούς, ελέγχονται με οπτικούς ανιχνευτές και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επιτυγχάνοντας έτσι πλήρη έλεγχο και διαφάνεια στη διαχείριση των σκευασμάτων, ασφάλεια για τον ασθενή και περιορισμό του κόστους.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας