Τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις χρήσεις γης, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος με το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα, προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων, ενώ για να προστατευθεί η κατοικία, εισάγεται ανώτερο όριο για ορισμένες κατηγορίες χρήσεων (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία κ.ά) όταν αυτές αναπτύσσονται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας.

Τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις χρήσεις γης, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος με το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Τις αλλαγές παρουσίασε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες.

Για την ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή του νέου ΠΔ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Με τον τρόπο αυτόν, θα υπάρξει συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου δόμησης με τα υφιστάμενα Διατάγματα χρήσεων γης και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα σε υπάρχοντα νόμιμα κτίρια και νόμιμα λειτουργούσες χρήσεις.

«Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας», είπε ο κ. Σηφουνάκης, «η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει και από την προσέλκυση επενδύσεων» και υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για κάθε επένδυση είναι η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου κανόνων που θα καθορίζει τις χρήσεις γης σε όλη την επικράτεια.

«Πιο συγκεκριμένα», ανέφερε, «από το 1987 που θεσμοθετήθηκε το ΠΔ για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης και το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν νέες λειτουργίες και χρήσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να διατυπωθούν πιο αναλυτικοί ορισμοί για κάθε χρήση και να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές απαιτήσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς ερμηνευτικές αμφιβολίες και ασάφειες».

Οι βασικότερες από τις νέες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων όπως είναι οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται με ειδικές διατάξεις (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.).

Ακόμη, προστίθενται οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Συμβατότητας Χρήσεων που αφορούν στην δημιουργία ζωνών ελέγχου δόμησης γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υποδοχής χρήσεων που δεν εντάσσονται στον ιστό του οικισμού ή της πόλης και δημιουργείται η κατηγορία Oριοθετημένων Οικισμών για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος, τη δυναμικότητά, το βαθμό προστασίας τους κ.α.

Για να προστατευθεί η κατοικία, εισάγεται ανώτερο όριο για ορισμένες κατηγορίες χρήσεων (π.χ. εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία κ.λπ. ) όταν αυτές αναπτύσσονται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κατοικία ως κυρίαρχη χρήση στις περιοχές αυτές και να γίνεται ευδιάκριτη η διαφορά στο βαθμό «ανάμιξης» των χρήσεων γης.

Επιπρόσθετα, εισάγεται η έννοια της Αποκλειστικής Κατοικίας για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από νομολογία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται -στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης- το «περιβαλλοντικό κεκτημένο» ορισμένων περιοχών που έχουν αναπτυχθεί σαν κηπουπόλεις. Σε αυτές τις περιοχές και για ορισμένες κατηγορίες κοινωφελών χρήσεων (όπως σχολεία, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις κλ.π), τίθενται, επίσης, αριθμητικά μεγέθη με στόχο την ηπιότερη ανάπτυξη και την προστασία τους.

Οι παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης εντάσσονται κατά ομάδες/ενότητες σε μια γενική κατηγορία χρήσεων γης ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευρύτερων επιλογών και ευελιξίας στις χωροθετήσεις εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τις περιοχές βιομηχανίας και χονδρεμπορίου, προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων όπως οι περιοχές Επιχειρηματικού Πάρκου (Ν.3982/2011), Τεχνολογικού Πάρκου και Εμπορευματικών Κέντρων (Ν.33../2005) καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του αρμόδιου Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Παράλληλα, προβλέπεται μια ξεχωριστή γενική κατηγορία «Ιδιαίτερων Χρήσεων» που αφορά σε εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων, λοιπές εγκαταστάσεις αστικών υποδομών, στρατοπέδων, νεκροταφείων, ΧΥΤΑ (κ.ά.). ώστε, κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας επιλογής των χρήσεων και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργικότητα και την επάρκεια σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα για τον εξωαστικό χώρο, γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού και περιορισμού της διάσπαρτης χρήσης της κατοικίας μέσω ρυθμίσεων οργάνωσης των χρήσεων ώστε η κατοικία να συνδυάζεται με τις ανάγκες της κύριας εκμετάλλευσης της εξωαστικης γής (π.χ. αγροτική χρήση)

Ακόμη επιχειρείται κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των λειτουργιών και καταγράφονται αναλυτικά οι χρήσεις/λειτουργίες που επιτρέπονται σε κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων.

Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για να αποφευχθούν παρερμηνείες και να υπάρξει ομοιόμορφη και ενιαία αντιμετώπιση των λειτουργιών από όλες τις πολεοδομικές υπηρεσίες εφαρμογής.

Για κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων επίκειται Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύει τις λειτουργίες, καθώς, όπως είπε ο κ. Σηφουνάκης, με το ισχύον πλαίσιο ήταν ασαφές για παράδειγμα σε ποια κατηγορία ανήκαν οι βιομηχανικές αποθήκες.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr