Είναι γεγονός. Ζούμε σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο. Μια περίοδο η οποία σηματοδοτεί τη μετάβαση προς έναν κόσμο που δεν θα βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, αλλά προς έναν κόσμο που θα αντιλαμβάνεται πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο μοναδικός δρόμος για μία ανθούσα οικονομία.

Άπαντες οφείλουν να κατανοήσουν πως η μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη είναι επιβεβλημένη, αφού ακόμα και σήμερα πολλές φορές τα μέσα που χρησιμοποιούμε έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, ακόμα και στην ίδια την υγεία μας. Η λύση ακούει στο όνομα «Πράσινη Οικονομία».

.

Τι είναι η «Πράσινη Οικονομία»

Η «Πράσινη Οικονομία» αποτελεί ένα νέο οικονομικό πρότυπο, το οποίο προσβλέπει στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, αλλά και των οικονομικών ελλείψεων των πολιτών της κοινωνίας και, παράλληλα, στην οικονομική άνθηση, την αναβάθμιση της καθημερινότητας και την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μίας χώρας.

Η «Πράσινη Οικονομία» μπορεί να θεωρηθεί ως ένα όραμα για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη, μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και παράλληλα να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό δηλαδή που αποκαλούμε «win – win»!

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της One Earth και πρώην Διευθυντή του ιδρύματος Leonardo DiCaprio, Karl Burkart η «Πράσινη Οικονομία» βασίζεται σε 6 τομείς:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable energy)
  • Πράσινα Κτίρια (Green buildings)
  • Βιώσιμες Μεταφορές (Sustainable transport)
  • Διαχείριση των υδάτων (Water management)
  • Διαχείριση των αποβλήτων (Waste management)
  • Διαχείριση της γης (Land management)

Μια από τις εταιρείες που πρωτοτύπησαν σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα είναι η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, η οποία θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, προσφέρει στους καταναλωτές το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στη πιο βιώσιμη μορφή του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ επενδύει εδώ και χρόνια στην «Πράσινη Οικονομία», στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, προσπαθώντας συνεχώς να μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και να παραμείνει πιστή στο στόχο της να εξελίσσεται με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.

.

Σε μια εποχή, λοιπόν, που η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια παγκόσμια πρόκληση και ένα μείζον ζήτημα που χρήζει δραστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τις εταιρείες και τους καταναλωτές, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έκανε πρώτη το μεγάλο βήμα στον κλάδο της, λανσάροντας τον Οκτώβριο του 2020 τη νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET).

Η πρωτοβουλία της εταιρείας να κάνει την αρχή και να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) και μάλιστα 5 χρόνια νωρίτερα, αποδεικνύει την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και στο περιβάλλον.

Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN όμως δεν είναι η πρώτη και μόνη πράσινη επένδυση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει ένα συνολικό στρατηγικό πλάνο βιωσιμότητας και αιεφορίας που την καθιστά το ελληνικό green case study.

.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνει συνεχώς το ενεργειακό της αποτύπωμα και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ανταποκρίνεται πλήρως σε ετήσια βάση, για κάθε φιάλη που παράγει αποδίδοντας περιβαλλοντικά τέλη
  • Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αποβλήτων) καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη
  • Δεσμεύεται για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αειφόρα χρήση πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  • Εφαρμόζει τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων για το μεταφορικό της στόλο με ταυτόχρονη μελέτη μείωσης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα

Ωστόσο, το πιο σημαντικό ζήτημα από όλα αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων, όπου και εκεί η υπεύθυνη ηγεσία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και οι αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας που την διέπουν, συνθέτουν ουσιαστικά την εικόνα της και είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της εταιρείας.

.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστή στις αξίες της, επέλεξε στρατηγικά το 2020 να συνεργαστεί με τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Protergia, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του που θα προέρχεται από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρείας, αποτελεί η εγγύηση προέλευσης (Πράσινο Πιστοποιητικό) από την Protergia όπου για το 2020 κατέγραψε ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό ζήτημα από όλα αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων, όπου και εκεί η υπεύθυνη ηγεσία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και οι αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας που την διέπουν, συνθέτουν ουσιαστικά την εικόνα της και είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της εταιρείας.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστή στις αξίες της, επέλεξε στρατηγικά το 2020 να συνεργαστεί με τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Protergia, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του που θα προέρχεται από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρείας, αποτελεί η εγγύηση προέλευσης (Πράσινο Πιστοποιητικό) από την Protergia όπου για το 2020 κατέγραψε ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ήδη από το 2003 η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης, ενώ από το 2013 αποτελεί μέλος μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», τοποθετώντας Περίπτερα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε διάφορους Δήμους με στόχο να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό για τη σωστή ανακύκλωση διαφόρων υλικών. Γιατί το ΖΑΓΟΡΙ το καλό το έχει μέσα του και το κάνει πράξη!

..

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο