«Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Ιδιωτικό;»  αναρωτιούνται κάποιοι που εξακολουθούν να βλέπουν την εκπαίδευση με όρους «άσπρου – μαύρου» την ώρα που δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για υψηλού επιπέδου σπουδές.

Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής επιτάσσουν την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων ακαδημαϊκών εφοδίων, αλλά και την εφαρμογή τους μέσω πρακτικής άσκησης, προκειμένου ένας υποψήφιος να είναι πλήρως ανταγωνιστικός όταν φθάσει η στιγμή να αναζητήσει εργασία στον τομέα ενδιαφέροντός του.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα θα πρέπει να είναι: «Και τα δύο!» Ή αλλιώς: «Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών στο Deree». Κι έτσι μπορεί σε 4 χρόνια σπουδών να αποκτήσει κανείς 2 πτυχία, αλλά και να έχει πολύ περισσότερα οφέλη.

Παράλληλες σπουδές στο Deree

To Deree – The American College of Greece δίνει τη δυνατότητα παράλληλων σπουδών σε φοιτητές δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) προκειμένου να αποκτήσουν ένα ακόμη πλήρες πτυχίο, ή μια υποειδίκευση (Minor).

Έτσι, όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree ωφελούνται ιδιαίτερα τόσο από τον συνδυασμό των δύο ειδικοτήτων που σπουδάζουν και από τον συνδυασμό των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο και από τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρει η φοίτηση στο Deree.

Κάθε χρόνο, ολοένα και περισσότεροι φοιτητές ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επιλέγουν να φοιτήσουν παράλληλα στο Deree, με στόχο να δώσουν περισσότερη αξία στην εκπαίδευσή τους, να μάθουν πώς να λειτουργούν σε ένα διεθνές περιβάλλον, να αποκτήσουν διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και να προετοιμαστούν καλύτερα για τα επόμενά τους βήματα μετά την αποφοίτηση.

Τα πλεονεκτήματα για τον φοιτητή

Το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προγράμματα πιστοποιημένα από αμερικανικό και βρετανικό οργανισμό, παράλληλα με τις σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια. Επιπλέον, έχουν ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, ή επαγγελματικής αποκατάστασης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Ειδικότερα,  οι φοιτητές μέσω του Προγράμματος Παράλληλων Σπουδών εξοικειώνονται με το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα, case studies, ομαδικές εργασίες και έρευνα, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και παράλληλα να είναι προετοιμασμένοι για την συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Οι σπουδές στο Deree συμβάλλουν στην βελτίωση της ικανότητας χειρισμού της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά. Η εξοικείωση αυτή γίνεται σε συνθήκες «ασφάλειας» για τον φοιτητή, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί πλήρως όταν οι συνθήκες (μεταπτυχιακό ή αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό) το επιβάλλουν.

Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Deree οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιστημονικού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό που προσφέρει άρτια καθοδήγηση. Επιπλέον, η φοίτηση δεν είναι μονόπλευρη, αλλά περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και η εκπαίδευση γίνεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Έτσι, για παράδειγμα, προβλέπονται real time διαπανεπιστημιακές διαλέξεις κατά τις οποίες φοιτητές του Deree και πανεπιστημίων του εξωτερικού παρακολουθούν το ίδιο μάθημα μέσω εξελιγμένων ψηφιακών προγραμμάτων e-learning. Ή προσφέρονται δυνατότητες μοναδικές –όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης– για εκπαίδευση στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσα στην Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (ACG Simulated Trading Room).

Ανοιχτοί ορίζοντες

Το Deree – The American College of Greece προσφέρει στους φοιτητές του μοναδικές ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές ή προετοιμασία για καριέρα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να έχουν όλες τις δυνατές επιλογές στη διάθεσή τους.

Έτσι, οι απόφοιτοι του Deree μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος Study Abroad, δηλαδή της «ανταλλαγής» φοιτητών με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Deree μπορούν να προχωρήσουν σε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Έτσι, θα αποκτήσουν πραγματική επαγγελματική εμπειρία, δουλεύοντας σε πολυεθνικές εταιρείες εκτός Ελλάδας – ένα πολύτιμο εφόδιο για ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό.

Το Deree ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου και σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι, ο φοιτητής θα έχει στη διάθεσή του έμπειρους συμβούλους για να τον βοηθήσουν να  επιλέξει το κατάλληλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και επαγγελματικό κλάδο,  για να συντάξει το βιογραφικό σημείωμα και να προετοιμαστεί για επαγγελματικές συνεντεύξεις.

Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις και business events, πρόσβαση σε αγγελίες για εργασία μερικής ή ολικής απασχόλησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του γραφείου Career Services και των social media και υποστήριξη από ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων που μετρά περί τα 56.000 μέλη σε όλον τον κόσμο είναι μερικά ακόμη από τα οφέλη που έχει ένας φοιτητής του Deree.

Ποιες επιλογές έχει ένας φοιτητής

Ένας φοιτητής δημόσιου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που επιθυμεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree – The American College of Greece μπορεί να συνδυάσει ακαδημαϊκά πεδία ή να λάβει εξειδίκευση στον κλάδο ενδιαφέροντός του.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας φοιτητής Νομικής ή σχολών του Πολυτεχνείου μπορεί να σπουδάσει παράλληλα Marketing στο Deree, ή ένας φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να πάρει από το Deree πτυχίο Ψυχολογίας. Η συνδυασμένη γνώση και η έκθεση και στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα εφοδιάζει τον φοιτητή με ικανότητες που θα συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη καριέρα.

Επιπλέον, ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει το επίπεδο και τον τομέα στον οποίο θα εμβαθύνει τις γνώσεις του. Το Deree προσφέρει 26 σύγχρονα προγράμματα σπουδών (Μajors) για την απόκτηση πτυχίου Bachelor και 43 Μinors, δηλαδή κύκλους σπουδών 6-7 μαθημάτωνγια την απόκτηση μίας υποειδίκευσης

Πώς μπορεί ένας φοιτητής να λάβει 2 πτυχία σε 4 χρόνια

Το Deree υποστηρίζει αυτό το συνδυασμένο πρόγραμμα σπουδών με πολλούς τρόπους:

  • Προσφέρει ελαστικό ωράριο μαθημάτων ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων από το δημόσιο πανεπιστήμιο στο Deree με αναγνώριση μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, μετά από αξιολόγηση. Έτσι, μειώνεται η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου από το Deree.
  • Διαθέτει ένα ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης, που προσφέρει βοήθεια στο 90% των αιτούντων.

Προγράμματα υποτροφιών

Tο Deree – The American College of Grecee, πιστό στην αποστολή του να προσφέρει υποστήριξη στους μαθητές του, βοηθώντας περισσότερους νέους να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ανεξάρτητα από τους πόρους τους, διαθέτει 4,6 εκατ. ευρώ σε σπουδαστές μέσω ακαδημαϊκών υποτροφιών, υποτροφιών οικονομικής στήριξης και μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2019 – 2020.

Για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, το 91% των σπουδαστών που αιτήθηκαν κάποιου είδους οικονομική στήριξη, την έλαβαν. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διευρύνει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα υποτροφιών του, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους.

Επιπλέον, από το 2014, με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσφέρονται υποτροφίες και σε φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που θέλουν να ακολουθήσουν μία υποειδίκευση στο Deree και να δώσουν πρόσθετη αξία στο ελληνικό πτυχίο τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών εδώ.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in. gr