Η απόπειρα του κ. Τσίπρα για μία κεντροαριστερή διεύρυνση δεν φαίνεται να εξελίσσεται με τον επιθυμητό για εκείνον τρόπο. Οι πρωτοβουλίες των μεμονωμένων προσώπων δεν δείχνουν να έχουν αντιστοίχιση στο πολιτικό πεδίο, ενώ στην Ευρώπη οι συνομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ τον αντιμετωπίζουν πλέον μάλλον με επιφύλαξη. Υπό αυτήν την έννοια, η εκλογική στρατηγική του Πρωθυπουργού παραμένει μετέωρη.