Τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα με την Ανδρονίκη Ξήμερη