Δημοσιεύθηκαν στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις συγχώνευσης των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, με τις οποίες δημιουργούνται η ΟΣΥ για τα οδικά μέσα και η ΣΤΑΣΥ για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι δύο εταιρείες είναι θυγατρικές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), που αποτελεί τον μοναδικό τους μέτοχο.

Τα χρέη τους έναντι του δημοσίου, του ΟΑΣΑ, του ΙΚΑ ή άλλων ταμείων διαγράφονται και αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο, μετά την τέλεση της συγχώνευσης αναλαμβάνει και το υπόλοιπο του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, κατ’ εφαρμογήν του νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες.

Συνολικά, χρέη και οφειλές περί τα 2,8 δισ. θα περάσουν στον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποπληρωθούν τμηματικά έως το 2018. Επίσης, το δημόσιο θα χρηματοδοτεί μόνο το 40% του λειτουργικού τους ελλείμματος.

ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ

Η Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) απορροφά το Τραμ και τους ΗΣΑΠ και μετονομάζεται σε Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ). Με τη συγχώνευση συγκεντρώνεται και το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, το οποίο θα ξεπεράσει τα 1,2 δισ. ευρώ (ΗΣΑΠ 754 εκατ, Τραμ 376 εκατ, ΑΜΕΛ 70 εκατ.).

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ αναλαμβάνει ο συγκοινωνιολόγος, κ. Β.Σπυράκος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ θα είναι ο κ. Κ.Βασιλειάδης, ο κ. Α.Πετραλιάς, η κυρία Χρυσή Μισιούδη, ο κ. Β.Δημαρέλος, η κυρία Δέσποινα Πολίτου και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που θα ορίσουν οι ίδιοι.

Επίσης, η ΕΘΕΛ απορροφά και τα ΗΛΠΑΠ και μαζί συγκροτούν την Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ). Η νέα εταιρία θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 1,4 δισ. ευρώ (ΕΘΕΛ 985 εκατ., ΗΛΠΑΠ 509 εκατ.).

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Κ.Καραγιαννόπουλος, ενώ μέλη του ΔΣ είναι ο κ. Σαρ.Μιχαλόπουλος, η κυρία Έλλη Ντεντιδάκη, ο κ. Π.Γεωργακόπουλος, ο κ. Δημ.Σαραντόπουλος, ο κ. Στ.Κωνσταντινίδης και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, όταν αυτός οριστεί.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιο σας