Η καινοτομία που παράγεται στο ΑΠΘ θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός εφαρμοσμένου εργαλείου που θα βοηθήσει τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και τους δημοσιογράφους στο έργο τους.

Η μετατόπιση του ενημερωτικού υλικού των ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον σηματοδότησε μια σειρά αλλαγών και ταυτόχρονα ενίσχυσε την ανάγκη να προσδιοριστούν νέα χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται και παρακολουθούν τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των αναγνωστών.

Η αλλαγή αυτή φέρνει και την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εργαλείων τα οποία χρειάζονται τα Μέσα Ενημέρωσης κα Επικοινωνίας για την αποτύπωση της απήχησης της ύλης τους. Ποιος πρέπει να είναι όμως ο προσανατολισμός αυτής της ποσοτικής προσέγγισης, ώστε να μην είναι μηχανική και να μην αξιοποιεί δεδομένα με τρόπο κατακερματισμένο, επιλεκτικό και προσβάσιμο  από μέρος μόνο όσων εμπλέκονται στην Ενημέρωση;

Το δαιδαλώδες τοπίο των μετρήσεων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή της διαδικτυακής ενημέρωσης απαιτεί μια προσέγγιση που δε θα αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας ως εργαστηριακό  πείραμα, αλλά θα τα διασυνδέει λειτουργικά με την επιχειρηματική πραγματικότητα και με τις εξειδικευμένες ανάγκες της ενημέρωσης στην πράξη.

Το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (http://pjl.jour.auth.gr) του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ από κοινού με τον ειδησεογραφικό οργανισμό «Μακεδονία» και το Κέντρο Δια βίου Μάθησης  «I.DE.A. ΕΠΕ-Κ.Δ.Β.Μ.» επιχειρούν μια στοχευμένη και μεγάλης κλίμακας μεταφορά της πανεπιστημιακής καινοτομίας στην πράξη με το έργο Smart Media Dashboard  (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0254725), που υλοποιείται  στο  πλαίσιο της Δράσης  «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Το έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη της δημιουργίας ενός εύχρηστου —συνεχώς αναβαθμιζόμενου— εργαλείου, που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτύπωση της διαδρομής μιας είδησης στο διαδίκτυο, πραγματοποιώντας την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση μετρικών στοιχείων που καταγράφουν  την απήχηση και τη χρήση των δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. Η συγκέντρωση και η παρουσίαση αυτών των στοιχείων θα είναι αξιοποιήσιμη τόσο  από τις επιχειρήσεις ΜΜΕ όσο και από τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Η καινοτομία που παράγεται στο ΑΠΘ θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός εφαρμοσμένου εργαλείου που θα βοηθήσει τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και τους δημοσιογράφους στο έργο τους.

Τα πρώτα βήματα ανέλαβε το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (http://pjl.jour.auth.gr) του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και ήταν η καταγραφή των υφιστάμενων μετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και ερευνητική αποτύπωση ώστε να ρίξει φως στα αίτια που προσδιορίζουν την επιλογή των ειδήσεων από τους αναγνώστες και τους λόγους που επιλέγουν να μοιράζονται ορισμένες από αυτές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον χώρο των διαδικτυακών media αναζητούν μετρικά εργαλεία που θα παρέχουν με ενιαίο και εύληπτο τρόπο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα εξασφαλίζουν προσωποποιημένα χαρακτηριστικά, με βασικότερα εκείνα της  αναφοράς της επισκεψιμότητας σε πραγματικό χρόνο,  ένα editorial room για να είναι ορατά στοιχεία ανά συντάκτη, αλλά και μεγαλύτερη ακρίβεια στην αποτύπωση του χρόνου παραμονής και ανάγνωσης μιας σελίδας. Η ανάγκη για στοιχεία σε πραγματικό χρόνο είναι σημαντική σύμφωνα με τους επικεφαλής των ηλεκτρονικών ΜΜΕ που συμμετείχαν στην έρευνα..

Μέσα από το νέο εργαλείο Smart Media Dashboard, που θα δημιουργήσει η ερευνητική ομάδα, θα δίνεται η δυνατότητα συλλογής στοιχείων που θα βοηθούν τον συντάκτη και θα ενισχύει λειτουργικά την αύξηση της παραγωγικότητάς του.

Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον των ΜΜΕ και της αφθονίας της πληροφορίας, το ζήτημα της προσέλκυσης αναγνωστών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο. Ειδικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι προσπαθούν να συλλέξουν και να αναλύσουν στοιχεία που σχετίζονται με την απήχηση των άρθρων στο κοινό και να αποτυπώσουν τη συμπεριφορά των χρηστών με στόχο να αποκωδικοποιήσουν κρίσιμες παραμέτρους και να βρουν απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα. προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Μέσα από την ανάλυση των βασικών αξόνων που καθορίζουν το περιεχόμενο των ειδήσεων και των μετρικών ευρημάτων οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί θα μπορούν να μελετήσουν πώς συμπεριφέρεται το κοινό ώστε  να προσελκύσουν περισσότερους αναγνώστες με πιο στοχευμένο τρόπο.  Παράλληλα, τα αναλυτικά στοιχεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου και  ενισχύουν την κρίση των συντακτών.

Το Smart Media Dashboard θα προαγάγει τις επενδύσεις στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών θα ενθαρρύνει τη ζήτηση, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, και θα στηρίξει την  τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Στο πλαίσιο του έργου, μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί έρευνες με τη συνεργασία ψηφιακών ειδησεογραφικών οργανισμών στην Ελλάδα με στόχο να προσδιοριστούν οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών από ένα μετρικό εργαλείο και να αποτυπωθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του, και να αποτυπωθούν οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται από την πλευρά των μέσων για την άντληση δεδομένων και τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης της απήχησης. Στο επόμενο διάστημα, θα διενεργηθεί έρευνα κοινού μέσω της οποίας θα αποτυπωθούν οι συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων και θα χαρτογραφηθούν οι διαδρομές που ακολουθούν για να φτάσουν σε αυτά. Και στο τελικό στάδιο του έργου, μέσα από το σύνολο των δεδομένων που θα έχουν συγκεντρωθεί θα αποτυπωθούν τα αναλυτικά χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα του εργαλείου.

Το πρωτότυπο και καινοτόμο εργαλείο του έργου Smart Media Dashboard συνεισφέρει στην αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς προωθεί την ποιοτική ενημέρωση, αίτημα εξαιρετικά επίκαιρο στην αγορά, την ώρα που οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί αναζητούν λύσεις για να προωθήσουν περισσότερο το δημοσιογραφικό τους περιεχόμενο αλλά να ενισχύσουν τη σχέση τους με το κοινό.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr