Η προχειρότητα της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος αναδεκνύεται μέσα από την περιβόητη πρόταση περί «θρησκευτικής ουδετερότητας» του κράτους. Αφενός ο κ. Τσίπρας θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 3, στο οποίο ορίζεται ως κυρίαρχη θρησκεία αυτής της ανατολικής ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφετέρου, επιμένει να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται μόνο ο ορισμός του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αλλά και η δι’ αυτής «ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης».
Συνεπώς, η αναθεώρηση του ενός άρθρου δεν νοείται δίχως να αναθεωρηθεί και το άλλο.