Προχωρά η διαδικασία επιλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης(nomination committee), προκειμένου να επιλέξει τους υποψήφιους CEO και να στείλει την πρόταση τόσο στον βασικό μέτοχο της Τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όσο και στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής.

Το ΤΧΣ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο.

Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της.

Επίσης, βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας».