Εναντίον περιορισμών στα επαγγέλματα του ορκωτού εκτιμητή, του λογιστή, του φοροτεχνικού και του αναλογιστή γνωμοδότησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας πως δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος ούτε ότι πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για την τήρησή τους.

Αντιθέτως, η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της τήρησης των περιορισμών σε επαγγέλματα που καλύπτουν την παρασκευή, κατασκευή και εμπορία όπλων.

Ειδικότερα, για τους ορκωτούς εκτιμητές η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθούν οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο επάγγελμα (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), στα αποκλειστικά δικαιώματα παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθορισμό αμοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και προκαθορισμένο ποσό αμοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρθούν.

Προτάθηκε, επίσης, μεταξύ άλλων, να καταργηθεί η ρύθμιση της ανάθεσης εκτιμητικών εργασιών από το ΣΟΕ σε ορκωτό εκτιμητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του ΣΟΕ με την εισδοχή φυσικών και νομικών προσώπων με προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές των ορκωτών εκτιμητών, και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες με το ΣΟΕ επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ειδικότητα.
    
Αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθεί το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματς.

Αρκεί, προς τούτο, η διαδικασία αναγγελίας (του άρθρου 3 του Ν.3919/2011). Προτάθηκε, επίσης, να παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και να επανεξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας γραφείου και τη διαδικασία πιστοποίησης.

Σχετικά με τους αναλογιστές, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν, επίσης, οι ως άνω επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για τη διατήρηση του καθεστώτος έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του αναλογιστή και πως αρκεί, όπως και για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, η διαδικασία αναγγελίας.

Προτάθηκε, ακόμη, να επανεξετασθεί το σύστημα διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, προς την κατεύθυνση του να ενισχυθεί ο ρόλος του κρατικού φορέα για να αποφεύγονται τυχόν ποσοτικοί φραγμοί εισόδου.
    
Τέλος, όσον αφορά τα επαγγέλματα που αφορούν κατασκευή και εμπορία όπλων, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι στοιχειοθετείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, και κυρίως λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και ότι πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας για να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης άδειας

Τα επαγγέλματα αυτά αφορούν την παρασκευή/κατασκευή και εμπορία όπλων, εκρηκτικών υλών, γόμωσης φυσιγγίων, πυροτεχνίας και φωτοβολίδων, καθώς και τη λειτουργία και εργασία προσωπικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας και γραφεία έρευνας.

Επεσήμανε, όμως, ότι επιβάλλεται να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα έως σήμερα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο