Την έγκρισή της στην αποζημίωση 22 σκευασμάτων έδωσε η Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ απέρριψε την έξοδο από τη συνταγογράφηση τριών φαρμάκων. Ταυτόχρονα όμως απέρριψε και την συμμετοχή στη συνταγογράφηση για άλλα πέντε σκευάσματα

Η ένταξη 22 νέων φαρμάκων στη θετική λίστα, δηλαδή τον κατάλογο των φαρμάκων που συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, ενέκρινε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης προκειμένου να ενταχθούν.

Η Επιτροπή απέρριψε την ένταξη στον ίδιο κατάλογο πέντε φαρμάκων, ενώ απέρριψε και το αίτημα διαγραφής από τη θετική λίστα, τριών ακόμη φαρμάκων για λόγους δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά, η Επιτροπή απέρριψε το ενδεχόμενο εξαίρεσης από τη θετική λίστα ενός σκευάσματος σιδήρου και δύο σκευασμάτων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες σιμετιδίνη και τριφθοριοπεραζίνη, αντίστοιχα, για λόγους δημόσιας υγείας.

Επίσης απέρριψε την ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων των φαρμακευτικών σκευασμάτων:

 1. Δαρβαδστροσέλη για τη θεραπεία της νόσου Crohn
 2. Δουπιλουμάμπη για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας,
 3. Τεδουγλουτίδη, ένα ανάλογο του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 2 (GLP-2) που ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών ηλικίας 1 έτους και άνω με Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου
 4. ένα νέο τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο
 5. ένα νέο σκεύασμα παρακεταμόλης με μετοκλοπραμίδη

Για αυτά τα πέντε φάρμακα οι φαρμακευτικές που κατέχουν την άδεια κυκλοφορίας τους μπορούν να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο.

Νέες εγκρίσεις

Σε ότι αφορά τα νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν, είναι τα παρακάτω:

 1. Μπορτεζομίμπη για πολλαπλό μυέλωμα προκειμένου οι ασθενείς να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
 2. Ενκοραφενίμπη σε συνδυασμό με σετουξιμάμπη σε νέα ένδειξη και για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς με μετάλλαξη BRAF V600E
 3. Βουτεσονίδη για ασθενείς με βρογχικό άσθμα που οι συσκευές εισπνοών υπό πίεση ή ξηράς σκόνης δεν είναι ικανοποιητικές ή κατάλληλες, αλλά και για παιδιά με κοκκύτη που χρειάζονται νοσηλεία.
 4. Δαρατουμάμπη για πολλαπλό μυέλωμα με συνδυασμούς διαφόρων άλλων φαρμάκων, ανάλογα με τον χρόνο διάγνωσης της νόσου, την καταλληλότητα των ασθενών για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και την πρόοδο της νόσου.
 5. Καντεσαρτάνη με αμλοδιπίνη για ασθενείς με υπέρταση σε ένα χάπι
 6. Απαλουταμίδη για καρκίνο προστάτη πρόκειται για νέα δραστική ουσία
 7. Βρωμιούχο ιπρατρόποιο και σαλβουταμόλη για την αντιμετώπιση βρογχόσπασμου σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που έχουν ανάγκη τακτικής θεραπείας με τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες
 8. Damoctocog Alfa Pegol (πεγκυλιωμένος ανθρώπινος παράγοντας πήξης VIII που παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA) για θεραπεία και προφύλαξη αιμορραγιών σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία, ηλικίας 12 ετών με αιμορροφιλία Α (συγγενής έλλειψη παράγοντα VIII)
 9. Kιτρικό μαγνήσιο και Aσπαρτικό μαγνήσιο για καταστάσεις ανεπάρκειας μαγνησίου που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την διατροφή και διαταραχές μυϊκής λειτουργίας από επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια μαγνησίου (νευρομυϊκές διαταραχές, μυϊκές κράμπες)
 10. Σιπονιμόδη για την θεραπεία ενηλίκων ασθενών με δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΔΠΠΣ) με ενεργή νόσο η οποία τεκμηριώνεται από υποτροπές ή με χαρακτηριστικά απεικόνισης που είναι ενδεικτικά της φλεγμονώδους δραστηριότητας. Απαιτείται γονοτύπηση του CYP2C9 πριν την έναρξη θεραπείας και προέγκριση βάσει του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Σημειώνεται ότι οι ομόζυγοι ασθενείς για CYP2C9*3 (CYP2C9*3*3 γονότυπος) δεν πρέπει να λαμβάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.
 11. Ετανερσέπτη ως βιο-ομοειδές, για ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα, ψωρίαση κατά πλάκας για παιδιά και ενηλίκους.
 12. Νταρολουταμίδη, μια νέα δραστική ουσία για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με μη μεταστατικό, ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο.
 13. Αλφακαλσιδιόλη – σκεύασμα που αλλάζει ονομασία και περιλαμβάνεται στη θεραπευτική κατηγορία των βιταμινών D και των αναλόγων της.
 14. Πεμετρεξίδη αντικαρκινικό υβριδικό φάρμακο που ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα χορηγείται σε ασθενείς με κακοήθες μεσοθηλίωμα υπεζωκότα και κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και του πνεύμονα.
 15. Γαδοτεριδόλη, σκιαγραφικό ενέσιμο διάλυμα για ενίσχυση της απεικόνισης της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) της κεφαλής, της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού και για εξέταση παθολογικών καταστάσεων σε ολόκληρο το σώμα με μαγνητική τομογραφία.
 16. Ριτουξιμάμπη για λέμφωμα μη-Hodgkin, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, ρευματοειδή αρθρίτιδα, κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
 17. Ρισανκιζουμάμπη για θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία – εντάσσεται στην κατηγορία των αναστολέων της ιντερλευκίνης.
 18. Ουστεκινουμάμπη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια ανταπόκρισης ή δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία ή σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα ή παρουσιάζουν αντενδείξεις σε αυτές τις θεραπείες
 19. Τιμολόλη και τραβοπρόστη σε κολλύριο για ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε ενήλικες ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας ή οφθαλμική υπέρταση που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στους τοπικά χορηγούμενους β-αναστολείς ή στα ανάλογα της προσταγλανδίνης
 20. Χλωρταλιδόνη για αρτηριακή υπέρταση, ιδιοπαθή ή νεφρογενή ή μεμονωμένη συστολική, χρόνια σταθερή καρδιακή ανεπάρκεια ήπιου έως μέτριου βαθμού (κατηγορία ΙΙ ή ΙΙΙ σύμφωνα με την κατάταξη NYHA), οίδημα συγκεκριμένης προέλευσης – Ασκίτης που οφείλεται σε κίρρωση ήπατος σε σταθεροποιημένους ασθενείς υπό στενή παρακολούθηση, οίδημα λόγω νεφρωσικού συνδρόμου ή άποιο διαβήτη.
 21. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου για ενδοφλέβια έγχυση που εντάσσεται στην κατηγορία διαλυμάτων ηλεκτρολυτών
 22. Ενέσιμο νερό για αραίωση και ανασύσταση φαρμάκων για παρεντερική χορήγηση

Αμοιβές

Στο μεταξύ αποφασίσθηκε η χορήγηση αποζημιώσεων στα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, αναδρομικά από πέρυσι. Συγκεκριμένα προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου της επιτροπής με 250 ευρώ, των μελών με 200 ευρώ και των γραμματέων με 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιούνται τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα. Τα ποσά θα μειώνονται ανάλογα, αν οι συνεδριάσεις είναι λιγότερες από τέσσερις.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr