Έως και οκτώ φορολογικές υποχρεώσεις καλούνται να διευθετήσουν μέχρι την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις.

Πολλά είναι τα «ραντεβού» πολιτών και επιχειρήσεων με την Εφορία μέχρι το τέλος του έτους, εάν δεν θέλουν να τους κάνουν ποδαρικό… τσουχτερά πρόστιμα και εκκρεμμότητες.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας ή κατάθεση πινακίδων, πληρωμή της τέταρης δόσης ΕΝΦΙΑ, αλλά πληρωμή δόσεων ρυθμίσεων είναι μερικά από αυτά που πρέπει να πληρωθούν ή να διευτηθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, έως και οκτώ φορολογικές υποχρεώσεις καλούνται να διευθετήσουν μέχρι την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι, έως τις 31/12/2019 πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί οι ακόλουθες φορολογικές διαδικασίες:

1) Υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» οχημάτων: Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν επιθυμούν να τα κυκλοφορούν από το νέο έτος, επειδή θέλουν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια και τους φόρους πολυτελούς διαβίωσης, πρέπει μέχρι τις 31/12/2019 να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις ΔΟΥ μέχρι τις 31/12/2019:

α) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2020.

β) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2020. Θα γλιτώσουν, δηλαδή, επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.

γ) Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κυβισμού, θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2020. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2021 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

2) Υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεών – γονικών παροχών χρηματικών ποσών για την κάλυψη τεκμηρίων: Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2019 περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ.) με χρήματα προερχόμενα από δωρεές ή γονικές παροχές, πρέπει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα να έχουν υποβάλει στις αρμόδιες ΔΟΥ δηλώσεις για τις συγκεκριμένες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

Μόνο εφόσον έχουν υποβάλει τις δηλώσεις αυτές μέχρι τις 31/12/2019 θα μπορούν να επικαλεστούν τα χρηματικά ποσά των συγκεκριμένων δωρεών – γονικών παροχών για να καλύψουν τα τεκμήρια απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2020.

Από την υποβολή των δηλώσεων θα βεβαιωθούν φόροι δωρεών – γονικών παροχών οι οποίοι θα έχουν υπολογιστεί με συντελεστές 10%- 20% επί των χρηματικών ποσών, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μεταξύ δωρεοδότη και δωρεοδόχου, και θα πρέπει να καταβληθούν έως και σε 12 διμηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2020.

3) Πληρωμή της τελευταίας μηνιαίας δόσης του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα: Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε πριν από τις 31 Μαΐου 2019, η δόση αυτή είναι η έκτη, ενώ εάν η δήλωση υποβλήθηκε μετά τις 31 Μαΐου 2019, η δόση αυτή είναι η πέμπτη.

4) Εξόφληση της τέταρτης μηνιαίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2019: Η υποχρέωση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

5) Πληρωμή του 50% ή ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2019: Η υποχρέωση αφορά όσες εταιρείες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

6) Πληρωμή του 50% (της δεύτερης μηνιαίας δόσης) του ΦΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο 2019: Η υποχρέωση αφορά όσες εταιρείες τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν επιλέξει την καταβολή του σε δύο μηνιαίες δόσεις.

7) Εφάπαξ εξόφληση των τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων, των μοτοσικλετών και των λοιπών οχημάτων για το έτος 2020: Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020 κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31/10/2010.

Για όσα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα.

Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη κυμαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ, ανάλογα με το μεικτό βάρος τους σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών κλιμακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων καθημένων.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. μέχρι 31/10/2010 τα τέλη ανέρχονται σε 290 ευρώ, ενώ για όσα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η Νοεμβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται και πάλι με βάση τις εκπομπές ρύπων.

Για τα φορτηγά Δ.Χ. τα τέλη κυμαίνονται από 125 έως 1.460 ανά όχημα και ανάλογα με το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία Δ.Χ. (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά) τα τέλη κλιμακώνονται ανάλογα με τις θέσεις καθημένων, από 210 έως και 595 ευρώ.

Η εξόφληση των τελών πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ebanking.

Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛΤΑ, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από τους λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

Κάθε υπόχρεος, για να εκτυπώσει το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2020, πρέπει να μεταβεί στη σχετική εφαρμογή που βρίσκεται στο σύστημα TAXISnet, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η εξής: https://www.aade.gr/polites/ochemata/tele-kyklophorias-choris-kodikoys-taxisnet.

8) Πληρωμή μηνιαίων δόσεων από ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία: Στις 31/12/2019 λήγει μία ακόμη μηνιαία δόση «πάγιας» ρύθμισης οφειλών προς την εφορία για εκατομμύρια φορολογούμενους, ενώ για πολλούς άλλους λήγει και κάποια μηνιαία δόση από τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr