Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται μία σοβαρή κινητικότητα στο θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων (NPEs), καθώς οι στόχοι προς τα πιστωτικά ιδρύματα από τον SSM έχουν ενταθεί, ενώ οι ίδιες οι τράπεζες αγωνίζονται να πετύχουν ολοένα και περισσότερες ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίσουν την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Υπάρχουν ήδη στο τραπέζι, αρκετές προτάσεις ώστε να μειωθεί σημαντικά το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως η τιτλοποίηση και πώληση μέρους αυτών, η χρήση του λεγόμενου αποθέματος ασφαλείας από το 3ο Μνημόνιο που επεξεργάζεται το ΤΧΣ, καθώς και η πρόταση της ΤτΕ, που θέλει την ίδρυση μίας άτυπης bad bank, μέσω ενός οχήματος SPV, στο οποίο θα εισφερθεί μέρος του κόκκινου χαρτοφυλακίου, μαζί με την λεγόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ως εγγύηση προς το κράτος, ενώ θα εκδοθούν και ομόλογα από τη νέα εταιρία που θα αναλάβει το εγχείρημα, ώστε να αγοραστούν τόσο από τις Τράπεζες, όσο και από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με στόχο να δημιουργηθούν υπεραξίες.

Μπορεί οι παραπάνω προτεινόμενες λύσεις να έχουν βάση και να απαιτείται η έγκριση της Κομισιόν και του SSM, αλλά ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, δεν αναιρείται άμεσα ή έμμεσα η εμπλοκή του κράτους, με κάποια μορφή επιδότησης, γεγονός που εγκυμονεί σε επόμενο στάδιο εφαρμογής της λύσης, μία πιθανή μερική κρατικοποίηση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης νέων κοινών μετοχών, ενώ η απομείωση των αξιών σε μία πιθανή νέα κρίση, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρό δημοσιονομικό και κοινωνικό κόστος.

Πέραν λοιπόν των τεχνικών λύσεων που κυοφορούνται για την διαχείριση των NPEs, η πιο σταθερή προοπτική, είναι η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών, μέσα από την αύξηση του ΑΕΠ και την ενίσχυση των εργασιών τους στα πλαίσια της πραγματικής οικονομίας, με ταυτόχρονη αλλαγή του λειτουργικού τους μοντέλου, προς μία κατεύθυνση πελατοκεντρική, αυτοματοποιημένη και ψηφιακή, με ταχύτητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Οι τράπεζες τόσο στην Ευρωζώνη και πολύ περισσότερο στην αδύναμη ακόμη οικονομικά Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας, μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ισόρροπη ανάπτυξη σε διαφοροποιημένες αγορές στο εξωτερικό, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών τους, με αύξηση της καταθετικής τους βάσης.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος – τραπεζικός