Ένα ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα σχέδιο για έναν υποθαλάσσιο Παρθενώνα. Επηρεασμένος από την κλασσική ελληνική αρχιτεκτονική ο Koen Olthius σχεδίασε ένα υποθαλάσσιο τείχος που μοιάζει με το ναό της Αθηνάς και του έδωσε το όνομα Parthenon Seawall.

Το Parthenon Seawall σχεδιάστηκε για να εμποδίζει την καταστροφή των πλούσιων ακτογραμμών από τα μεγάλα κύματα, όπως η παλίρροια. Κάτι που γίνεται εφικτό λόγω των μεγάλων κυλίνδρων που το απαρτίζουν και έχουν την δυνατότητα να γυρίζουν κυκλικά σύμφωνα με την φορά του ρεύματος της θάλασσας.

Πέρα όμως από αυτή του την ιδιότητα το Parthenon Seawall είναι και οικολογικό, αφού έχει την δυνατότητα να παράγει ενέργεια. Η ενέργεια αυτή παράγεται μέσα από την ροή του νερού που διαπερνά το τείχος.