Νέα πρόταση για τα προγράμματα σπουδών στο λύκειο αλλά και το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατατέθηκε στο υπουργείο Παιδείας από επιστημονική επιτροπή.

Όπως αναφέρει «Το Βήμα», οι μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Γ’ τάξη Γυμνασίου θα αντιμετωπίσουν όταν δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις ένα τελείως διαφορετικό τοπίο:

-Οι εξετάσεις θα γίνονται σε δυο ομάδες. Μια ομάδα θα εξετάζεται ενδοσχολικά για τους μαθητές που θέλουν απλά να πάρουν το απολυτήριο τους. Και μια δεύτερη ομάδα θα ακολουθεί άλλη εξεταστική διαδικασία, με 3 έως 5 μαθήματα βαρύτητας για την εισαγωγή στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

– Τα θέματα της πρώτης ομάδας για το απολυτήριο θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές πανελλαδικά. Οι μαθητές θα δίνουν όλα τα μαθήματα που διδάσκονται. Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών οι μαθητές κάνουν επιλογές μαθημάτων και διδάσκονται 8 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου, άρα θα δίνουν εξετάσεις σε 8 μαθήματα. Αν οι μαθητές δεν θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν θα παίρνουν μέρος στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων.

– Οι εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα μπορούν να δίνονται περισσότερες από μια φορά ετησίως. Δηλαδή οι υποψήφιοι θα προσφεύγουν στον νέο οργανισμό που θα συγκροτηθεί για την διεξαγωγή των εξετάσεων και θα εξετάζονται 2 ή και 3 φορές το χρόνο προκειμένου να πετύχουν την βαθμολογία που απαιτείται.

– Μαθήματα και βαθμό βαρύτητας θα καθορίζουν τα τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, τα οποία για πρώτη φορά εμπλέκονται στην διαδικασία επιλογής των φοιτητών τους (κάτι που επί σειρά ετών διεκδικούσαν οι διοικήσεις τους).

– Μελετάται η μορφή των εξετάσεων που πιθανότατα θα είναι σε μορφή «πολλαπλών ερωτήσεων» από τράπεζα θεμάτων.

– Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συνυπολογίζεται ο βαθμός κάθε υποψηφίου από την απόδοση του και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Ωστόσο το ποσοστό αυτό στην συμμετοχή της τελικής βαθμολογίας του δεν θα είναι μεγάλο.

– Για τμήματα που έχουν χαμηλή ζήτηση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ προτείνεται εισαγωγή στα προγράμματα τους χωρίς εξετάσεις.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ